09.11.2016

The Impact of Gamification on Journalism

Vastuullinen tutkija: FT Marko Siitonen

Tutkimusryhmä:

FM Jukka Varsaluoma
HuK Sanna Launonen

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: 2013 - 2014

Hankekuvaus:

Viime vuosina digitaalisen median kentällä on nähty lukuisia yrityksiä yhdistää journalismia ja peleille ominaisia piirteitä, kuten pelimekaniikkoja ja vuorovaikutteisuutta. Tämä tutkimushanke etsii vastauksia kysymyksiin siitä kuinka pelillistämistä on hyödynnetty journalismissa ja kuinka kohdeyleisö ottaa vastaan ja tulkitsee pelillistettyä journalismia. Tutkimuksen lähestymistapoina ovat laadullinen sisällönanalyysi sekä kohderyhmähaastattelut.

Lisätietoja hankkeesta:

Blogi: http://uutispelit.wordpress.com/