11.06.2014

Terveydenhuollon suomi: suomen kielen taidon kehittäminen ja arviointi terveydenhuollon alalla

Tutkimushankkeessa keskitytään siihen, miten korkeakoulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten kielikoulutusta ja kielitaidon arviointikäytänteitä voidaan kehittää. Päähuomio on EU/ETA-maiden ulkopuolella koulutuksensa saaneiden ja ammattioikeuksia Suomessa hakeneiden henkilöiden ammatillisen kielitaidon kysymyksissä.

Aihe on ajankohtainen, sillä terveydenhuoltoalan työn ja potilasturvallisuuden edellyttämän kielitaidon määrittäminen on paraikaa laajasti esillä eri Euroopan maissa – Suomi mukaan lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriössä julkistetettiin Kielitaidon ja EU/ETA-maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmän muistio 5.2.2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen (2014–2015).