09.03.2018

Julkaisut | Publications

Suni, Minna 2017. Working and learning in a new niche: Ecological interpreations of work-related migration. Angori, Jo, Marra, Meredith & Holmes, Janet (eds.) Negotiating boundaries at work: Talking and transitions. Edinburgh: Edinburgh University Press. 197-215.

Seilonen, Marja, Suni, Minna, Härmälä, Marita & Neittaanmäki, Reeta 2016. Ammatillisen kielitaidon arviointikokeilu terveydenhuollon alalla – Ari Huhta & Raili Hildén (toim.) Kielitaidon arviointitutkimus 2000-luvun Suomessa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 9. Jyväskylä: AFinLA. https://journal.fi/afinla/article/view/60850

Seilonen, Marja & Suni, Minna 2016. Ohjeita, tietoa ja turvaa kielen keinoin. Ulkomailta palkatut sairaanhoitajat ammatillista suomen kielen taitoaan osoittamassa. – Lähivertailuja – Lähivõrdlusi, 26, 450–480. Saatavilla verkossa / available online: http://arhiiv.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV26.15/397

Seilonen, Marja & Suni, Minna 2015. Puhetta työstä: kansainvälisten terveydenhuollon ammattilaisten suomen kielen puhumistaidon arviointi. Teemanumero Kansainvälistyvä työympäristö ja ammatillinen kasvu. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2, 27-43. Saatavilla verkossa / available online: http://www.okka-saatio.com/aikakauskirja/pdf/2015/2/B.pdf

Seilonen, Marja 2014. Sattuuko, jos tästä painaa?  Epäsuoruus, toimintaan kehottaminen ja asiantuntijuus terveydenhuollon ammattilaisten teksteissä. Lähivõrdlusi - Lähivertailuja 24, 221–243. Saatavilla verkossa / available online: http://www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad/index.php/lahivordlusi/article/view/LV24.08/275

Suni, Minna 2011. Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Ammattikasvatuksen aikakauskirja  2, 8-22.