04.01.2017

Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa

Vastuullinen tutkija: FT Heikki Kuutti

Tutkimusryhmä: FM Aleksi Koski

Hankkeen rahoittaja: Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS)

Hankkeen kesto: 2015 - 2016

Hankkeen kuvaus:

Perustuslain (12§) sekä Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) mukaan kaikki viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Vuosina 2009 - 2013 tehdyissä tietopyyntöjä journalistisen tiedonhankinnan välineenä käsittelevissä tutkimuksissa kuitenkin huomattiin, että viranomaisilla on lukuisia erilaisia ongelmia tietopyyntöihin vastaamisessa. Tässä hankkeessa tutkitaan toimintatutkimusellisella lähestymistavalla, millaisia ongelmia kunnallisilla viranomaisilla on ja mistä ne johtuvat.

Lisätietoa hankkeesta: http://tietopyyntoongelmat.net/