09.11.2016

Todenmukainen journalismi

Vastuullinen tutkija: FT Heikki Kuutti

Hankkeen rahoittaja: Helsingin Sanomain Säätiö

Hankkeen kesto: 2013 - 2014

Hankekuvaus:

Selvityksen kohteena ovat median julkaisemalle tiedolle asetetut paikkansapitävyysvaatimukset ja tiedonvälityksen todenmukaisuuden parantaminen käytännössä. Tarkasteltavana on tiedonvälityksen paikkansapitävyyttä koskeva juridinen ja eettinen sääntely ja sen soveltaminen toimitustyössä, journalistinen lähdekritiikki ja sen hyödyntäminen, esitystavat epävarmoissa julkaisutilanteissa, paikkansapitävyys verkkoviestinnässä ja amerikkalaisen fact checking -käytännön soveltaminen Suomessa.

Lisätietoa hankkeesta:

Blogi: http://todjou.blogspot.fi/