Topling - Toisen kielen oppimisen polut

Topling eli Toisen kielen oppimisen polut -hanke on Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen ja Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen yhteinen tutkimushanke, jota rahoittavat Suomen Akatemia (2010-2013) ja Jyväskylän yliopisto. Se on jatkoa Cefling-hankkeelle (2007-2009) (ks. Cefling-hankkeen verkkosivut).

Hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten suomen (suomi toisena kielenä), englannin ja ruotsin kielen oppijoiden kirjoittamistaidot kehittyvät suomalaisessa koulutusjärjestelmässä (aikuiskoulutus mukaanlukien). Kehityspolkuja seurataan pitkittäisaineiston avulla, ja tuloksia verrataan aiemman Cefling-hankkeen poikittaisaineistosta saatuihin tuloksiin. Lue lisää hankkeestamme sen suomenkieliseltä sivulta.