Föredrag och publikationer

På den här sidan kan du granska föredrag, publikationer, pro gradu -avhandlingar, och doktorsavhandlingar av Topling-projektet.

Presentationer

2013

Alanen, R., Kalaja, P., Martin, M., Lahtinen, S. & Toropainen, O. 2013. The Development of the Pragmatic Functions of L2 Finnish, L2 English and L2 Swedish Questions Across CEFR Proficiency Levels. Paper at the annual conference of American Association of Applied Linguistics (AAAL 2013), 17.3. 2013, Dallas, Texas.

Kivilahti, S. & P. Kalaja. 2013. Kirjoitustehtävät englannin ja ruotsin kielen opetuksessa: oppikirja-analyysia. Föredrag. Språkpedagogik-konferens ”Merkitys ja merkityksellistäminen kielenopetuksessa” (KieliPeda 2013), 16.5. 2013, Jyväskylä.

Toropainen, O., Lahtinen, S., Alanen, R. & Kalaja, P. 2013. Kysymisen taidon kehittyminen kirjoitetussa L2 englannissa, L2 ruotsissa ja L2 suomessa. AFinLAn syyssymposium, 15.11.2013, Åbo.

2012

Martin, Maisa. 2012. Elementary writing skills – challenges to CEFR. 11. rakenduslinvistika kevadkonverentsi, 26.4.2012, Tallinna.

Alanen, Riikka, Leontjev, Dmitri & Martin, Maisa. 2012. Linguistic characteristics of the Common European Framework of Reference levels in writing in L2. American Association of Applied Linguistics (AAAL 2012), 25.3. 2012, Boston.

Martin, Maisa, Huhta, Ari & Tarnanen, Mirja. 2012. Commenting as a part of rating procedure – a window into rater behaviour. Presentation. 9th Annual EALTA Conference, University of Innsbruck, Austria 31.5.-3.6.2012.

Palviainen, Åsa. 2012. Measuring of fluency in L2 writing. EAAL 11th Annual Conference of Applied Linguistics. 26.4.2012, Tallinn, Estonia.

Palviainen, Åsa. 2012. Assessing fluency in L2 writing. SIG Writing 2012. 12.7.2012, Porto, Portugal.

Palviainen, Åsa. 2012. Development of fluency in L2 writing. SIG Writing 2012. 13.7.2012, Porto, Portugal.

Tarnanen & Aalto: Studying in upper comprehensive school with low second language writing proficiency. LESLLA symposium 2012, August 31 2012, Jyväskylä.

Sarianna Kivilahti & Paula Kalaja. 2012. Oppikirja-analyysiä: kirjoitustehtävät yläkoulun englannin ja ruotsin kielen opetuksessa. Presentation. Annual AFinLa Autumn Symposium, November 10 2012, Uleåborg.

Martin, Maisa. 2012. Writing at the CEFR level A1 - problems with descriptors? Presentation på LESLLA symposium 2012, 31.8.2012, Jyväskylä.

Martin, Maisa. 2012. On the development of word forms in the L2 Finnish of adult and teenage writers. Presentation på Language learning, language corpora -konferens, 6.10.2012, Uleåborg.

Martin, Maisa. 2012. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko ja eurooppalainen viitekehys. Presentation på lärares utbildningsevenemang "Suomi toisena kielenä" ("Finska som andra språk") 15.9.2012. Helsingfors.

Toropainen, O. & Lahtinen, S. 2012. En bedömningsskala - två kontester: Bedömarkommentarer om bruket av CEFR-skalan. Svenska med didaktisk inriktning (SMDI) 18.-19.10.2012. Stockholm.

Toropainen, O. & Lahtinen, S. 2012. Hej den svenska nätbutiken! - Kiitos ja terveisiä, Maija Solki.Sähköpostiviestin aloitukset ja lopetukset L2 ruotsissa ja suomessa. AFinLA 9.-10.11.2012. Uleåborg.

Toropainen, O. & Lahtinen, S. 2012. Kysymisen taidon kehittyminen taitotasolta toiselle L2 suomessa ja ruotsissa. Learner Language, Learner Corpora (LLLC) 5.-6.10.2012. Uleåborg.

Lahtinen, S. & Toropainen, O. 2012. After skolan – tvärspråkligt inflytande och färdighetsnivå i gymnasisttexter. Svenskan i Finland. 12.-13.10.2012. Uleåborg.


 

2011

Palviainen, Åsa & Lahtinen, Sinikka. 2011. Paus- och redigeringsmönster i L2-texter: Argumenterande versus narrativa texttyper. 5.5.2011. Svenskan i Finland 13, Vaasa, Suomi.

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. 2011. Pyyntöjä ja kysymyksiä – peruskoulun 7.-9. luokan englannin oppijoiden kirjallisen viestinnän kehittyminen ja arviointi. 24.5.2011. Vikipeda, Vaasa, Suomi.

Martin, Maisa. 2011. Complexity – Quantity or quality? 26.5.2011. Nordand 10, Reykjavik, Islanti.

Palviainen, Åsa & Lahtinen, Sinikka. 2011. Under ytan? Lexikala processer och output i L2 skrivande. 26.5.2011. Nordand 10, Reykjavik, Islanti.

Toropainen, Outi. 2011. Lingvistisk komplexitet i en språkhandling i elevtexter med finska som L2. 30.5.-1.6.2011. Skriv! Les!, Stavanger, Norja.

Martin, Maisa. 2011. Connecting functional proficiency levels with linguistic development: Projects Cefling and Topling. 2.6.2011. Tallinna, Viro.

Martin, Maisa. 2011. Kielitaidon tasoja ja tavoitteita. 4.8.2011. Helsinki, Suomi.

Alanen, Riikka & Kalaja, Paula. Pragmatic aspects in the emergence of L2 English questions across CEFR proficiency levels. 25.8. 2011. Soveltavan kielitieteen maailmankongressi AILA 2011, Beijing, Kiina.

 Huhta, Ari,  Alanen, Riikka, Tarnanen, Mirja. &  Martin, Maisa. 2011. Task difficulty and rating scales across languages: same task, same scale, different context. 26.8. 2011. Task complexity and second language learning - kutsusymposium Soveltavan kielitieteen maailmankongressi AILA 2011, Beijing, Kiina.

Palviainen, Åsa, Mäntylä, Katja & Kalaja, Paula.  2011. Writing in a second language: Fluency, text types and L2-proficiency. BAAL annual conference, 2.9.2011, Bristol, UK.

Martin, Maisa. 2011. Fluency before accuracy? 9.9.2011. Tukholma, Ruotsi.

Martin, Maisa. 2011. Combining functional and linguistic criteria of language proficiency. 7.10.2011. Greifswald, Saksa.

Martin, Maisa. 2011. Suomenoppijoiden kirjoitustaidon kehitys – toiminnallisen ja kielellisen kehityksen vertailua. 12.10.2011. Turku, Suomi.

Tarnanen, Mirja & Aalto, Eija. 2011. Kirjoittaminen oppimisen resurssina koulussa? Cross-Currents in Language and Culture. ETMU days 27.10.2011 Jyväskylä.

Palviainen, Åsa, Kalaja, Paula & Mäntylä, Katja. 2011. Toisella kielellä kirjoittaminen – Sujuvuus, tekstilajit ja kielitaito. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.–12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Härmälä, Marita, Toropainen, Outi, Lahtinen, Sinikka & Palviainen, Åsa. 2011. Yhdet kriteerit, kaksi eri tilannetta – L1- ja L2-kirjoittajien tuotosten kriteeripohjaisen arvioinnit. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.-12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Lahtinen, Sinikka & Palviainen Åsa. 2011. Kun sanat eivät riitä kertomaan. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.–12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Tarnanen, Mirja & Aalto, Eija. 2011. Oppimisen resurssina heikko kirjoittamisen taito. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.–12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Kalaja Paula & Alanen, Riikka. 2011. Englanninoppijoiden kysymyslauseiden käytön kehittyminen kielitaitotasolta toiselle. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.–12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Siitonen, Kirsti ja Martin, Maisa. 2011. U-verbit oppimisen indikaattorina. Esitelmä AFinLan syyssymposiumissa, 11.–12. marraskuuta 2011, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus.

Toropainen, Outi. 2011. Partikkelit kielitaidon kompleksisuuden merkkinä S2-sähköpostiviesteissä. Kasvatustieteen päivät, 24.–25. marraskuuta 2011, Joensuu.

 

2010

Martin, Maisa. 2010. Sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus keilitaidonkehityksessä. 26.3.2010. Helsinki, Suomi.

Alanen, Riikka, Huhta, Ari, Tarnanen, Mirja, Martin, Maisa & Jarvis, Scott. 2010. Combining language testing and second language acquisition research – insights from Project CEFLING. 28.5.2010 Haag, Alankomaat.

Martin, Maisa, Mustonen, Sanna, Reiman, Nina & Seilonen, Marja. 2010. Communicative proficiency and linguistic development – do the two ever meet? Posteri. 2.6.2010. Montreal, Canada.

Martin, Maisa. 2010. Clauses and connectives in sentences = complexity? 3.9.2010. Reggio Emilia, Italia.

Martin, Maisa, Mustonen, Sanna, Reiman, Nina & Seilonen, Marja. 2010. Threshold level revisited? 8.9.2010. Heidelberg, Saksa.

Tarnanen, Mirja, Huhta, Ari, Mäntylä, Katja & Martin, Maisa. 2010. Second language learners and vocabulary development in writing. Posteri. 9.9.2010. Heidelberg, Saksa.

Martin, Maisa. 2010. Alkuvaiheen suomenoppijoiden kirjoittamistaidot – mitä kirjoitusnäyte voi kertoa. 29.10.2010. Helsinki, Suomi.

Martin, Maisa. 2010. Kielen rakenteiden hallinta vihjeenä taitotasosta. 11.10.2010. Helsinki, Suomi.

Martin, Maisa. 2010. Korpukset toisen kielen oppimisen tutkimuksessa: sudenkuoppia ja kompastuskiviä. 13.11.2010. Vaasa, Suomi.

Martin, Maisa. 2010. Connecting functional proficiency levels with linguistic development: experiences from the Cefling Project in Finland. 16.11.2010. Lund, Ruotsi.


 

Publikationer

2013

Kivilahti, S. and Kalaja, P. 2013. ”Kirjoittaminen yläkoulun englannin ja ruotsin oppikirjasarjoissa” Teoksessa T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen and M. Siromaa (toim.) AFinLA-e 5 – Soveltavan kielitieteen julkaisuja 2013,  ss.  89-112. Tillgänglig: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/8741/6426                           

Toropainen, O. & Lahtinen, S. 2013 (i tryck). En bedömningsskala – två kontexter: Bedömarkommentarer om bruket av CEFR-skalan. SMDI konferensvolym.

Toropainen, O. & Lahtinen, S. 2013 (i tryck). Sähköpostiviestien aloitukset ja lopetukset oppijansuomessa ja oppijanruotsissa. AFinLA-e.

2012

Kivilahti, S. & Kalaja, P. 2012. Kirjoittamisen harjoittelu oppikirjoissa - Millaiset tehtävät harjoittavat kirjoittamista yläkoulun englannin ja ruotsin oppikirjoissa? Tempus 4: 16-17.

Palviainen, Å., Kalaja, P. & Mäntylä, K. 2012. Development of L2 writing: fluency and proficiency. AFinLa-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 4: 47-59.

Palviainen, Å. 2012. Assessment of Written Proficiency: Finnish-speaking University Students Writing in Swedish. In Torrance, M., Alamargot, D., Castelló, M., Ganier, F., Kruse, O., Mangen, A., Tolchinsky, L., & Van Waes, L. (Eds). Learning To Write Effectively: Current Trends In European Research. Emerald. Open Access version: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112311722

Tarnanen, M. & E. Aalto. 2012. Oppimisen resurssina heikko kirjoittamisen taito. Teoksessa L. Meriläinen, L. Kolehmainen & T. Nieminen (toim.) Monikielinen arki. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteenyhdistys AFinLA, 91–112.

Toropainen, O.. 2012. Andraspråksinläraren återvänder: att reagera på en skrivuppgift. Skriv! Les! -konferenssin julkaisu.

Toropainen, O., Härmälä, M. & Lahtinen, S. 2012. Kaksi asteikkoa, kaksi eri tilannetta: äidinkielellä ja vieraalla kielellä kirjoitettujen tekstien kriteeripohjaisen arvioinnin haasteita. AFinLa-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 4: 60-79.

Alanen, R., Huhta, A., Jarvis, S., Martin, M. & Tarnanen, M. 2012. Issues and Challenges in Combining SLA and language testing research. In Dina Tsagari & Ildikó Csépes (eds) Collaboration in Language Testing and Assessment. Language Testing and Evaluation Series, Grotjahn, R. &. G. Sigott (general eds). Frankfurt: Peter Lang.

Martin, M., Alanen, R., Huhta, A., Kalaja, P., Mäntylä, K., Tarnanen, M. & Palviainen, Å. 2012. CEFLING: Combining second language acquisition and testing approaches to writing. In Mark Torrance, Denis Alamargot, Montserrat Castelló, Franck Ganier,  Otto Kruse, Anne Mangen, Liliana Tolchinsky, Luuk Van Waes (eds)  Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research, 184–186. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

Alanen, R., Huhta, A., Martin, M., Tarnanen, M., Mäntylä, K., Kalaja, P. & Palviainen, Å. 2012. Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels. In Mark Torrance, Denis Alamargot, Montserrat Castelló, Franck Ganier,  Otto Kruse, Anne Mangen, Liliana Tolchinsky, Luuk Van Waes (eds) Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research, 221–224. Bingley, UK: Emerald Group Publishing.

 2011

Lahtinen, S. & Palviainen, Å. 2011. Omvänd ordföljd – en indikator för nivåbedömning inom CEFR? [Inverted word-order – an indicator for level assessment in CEFR?] AFinLA-e, 3 (2011), pp. 88–101. Retrievable from: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4459

Toropainen, O. 2011. Stora regionala skillnader i kunskaper i finska. Tempus 1: 22–23.

Toropainen, O. 2011. Tvåspråkiga elever får goda resultat i finskan. Tempus 2: 20–21.

 

2010

 Bartning, I., Martin, M. & Vedder, I. 2010. Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research. EUROSLA Monograph Series 1. European Second Language Association.

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N. & Seilonen, M. 2010. On Becoming an Independent User. In Bartning, I.–Martin, M.–Vedder, I. 2010. Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research, s. 57–80. EUROSLA Monograph Series 1. European Second Language Association.

Martin, M. 2010. Sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus kielitaidon kehityksessä. – Stolt, S.& Lehtihalmes, M.& Tarvainen, S. & Launonen, K. (toim.) Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja 42. Helsinki: Yliopistopaino.

  

Kandidatsavhandlingar

2013

Kekäläinen, Milka. 2013. Välttämättömyyden ja suotavuuden ilmaisemisen keinot venäjänkielisten suomenoppijoiden kirjoittamissa teksteissä.

 

Pro gradu -avhandlingar

2013

Lesonen, Sirkku. 2013. Suomen kielen lingvististen piirteiden sijoittuminen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201302241264

 

2012

Alila, Jaana. 2012. Mulla on ei aikaa : olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa.

Hassinen, Niina. 2012. Mångsidighet, insändarformalia och argument: jämförelse av insändare skrivna av finska och svenska språkinlärare.

Kivilahti, Sarianna.2012. Words, phrases and sentences: a comparison of writing activities and tasks in textbooks series of English and Swedish for grades 7 to 9.

Turunen, Ulla. 2012. Suomi toisena kielenä -oppijoiden possessiivisuffiksin käyttö.

Vaurula, Nina. 2012. Subject-verb agreement of finite verbs in the present tense in written productions of Finnish secondary school learners of English as a second language.

Vuorimaa, Susanna. 2012. Strukturen hos narrativer skrivna av L1- och L2-inlärare av svenska: en textanalys baserad på Labovs narrativa modell.

 

2010

Penttinen, Kati. 2010. Voisitko apua? Suomi toisena kielenä -oppijoiden sananmuodostustaitojen jäljillä.

 

Doktorsavhandlingar

2013

Seilonen, Marja. 2013. Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Jyväskylä universitet.