Topling-grupp

Maisa Martin

Projektledare
Professor i finska som andra och främmande språk
Hemsida
| E-post: maisa.martin(at)jyu.fi

Riikka Alanen

Professor, Centrum för tillämpad språkvetenskap (SOLKI)
Hemsida
| E-post: riikka.a.alanen(at)jyu.fi

Ari Huhta

Forskare, Centrum för tillämpad språkvetenskap (SOLKI)
Hemsida
| E-post: ari.huhta(at)jyu.fi

Paula Kalaja

Professor, engelska
Hemsida
| E-post: paula.kalaja(at)jyu.fi

Mirja Tarnanen

Special forskare, Centrum för tillämpad språkvetenskap (SOLKI)
Hemsida
| E-post: mirja.tarnanen(at)jyu.fi

Sinikka Lahtinen

Universitetslektor, svenska
Hemsida | E-post: sinikka.r.lahtinen(at)jyu.fi

Åsa Palviainen

Professor, svenska
Hemsida
| E-post: asa.palviainen(at)campus.jyu.fi

Katja Mäntylä

Universitetslektor, engelska
Hemsida | E-post: katja.mantyla(at)jyu.fi

Outi Toropainen

Postdoc-forskare
E-post: outi.toropainen(at)jyu.fi

Mia Halonen

Forskare, Centrum för tillämpad språkvetenskap (SOLKI)
E-post: mia.halonen(at)jyu.fi

Nina Reiman

Doktorand, finska
Hemsida | E-post: nina.reiman(at)campus.jyu.fi

Marja Seilonen

Doktorand, finska
E-post: marja.seilonen(at)jyu.fi

Sanna Mustonen

Doktorand, finska
Hemsida | E-post: sanna.mustonen(at)campus.jyu.fi

Jaana Alila

Forskningsassistent (finska)
E-post: jaana.alila(at)jyu.fi, tel. +358 40 805 3176

Pirjo Lehtonen

Forskningsassistent (svenska och engelska)
E-post: pirjo.t.h.lehtonen(at)jyu.fi, tel. +358 40 805 3200