23.11.2016

Ubiikki uutismediassa (Ubi)

Tutkimuksen johto: FT Turo Uskali, Jyväskylän yliopisto, YTT Jari Kaivo-oja, Turun yliopisto ja professori Risto Kunelius, Tampereen yliopisto

Tutkimustiimi: FT Maria Lassila-Merisalo, YTT Maarit Mäkinen, TaT Sam Inkinen ja YTM Ville Kumpu

Hankkeen kesto: 2011 - 2012

Ubiikki uutismediassa -tutkimushankkeen päätavoitteena on laajentaa ja syventää innovaatiojournalismia koskevaa ymmärrystä kohdistamalla huomio siihen, miten jokapaikan tietotekniikasta mediassa raportoidaan. Tarkoituksena on kriittisesti selvittää ja analysoida tapaustutkimusten kautta, miten kansallinen ja kansainvälinen uutismedia on raportoinut ubiikista tietotekniikasta sekä minkälaisia uusia journalistisia tapoja ja työkaluja innovaatiojournalismin välittämiseksi on tarjolla.

Hanke nojaa laajaan, tiiviiseen ja toiminnalliseen yhteistyöhön maailman johtavien alan tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen (journalistiikka), Tampereen yliopiston Journalismin tutkimusyksikön, ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä. Rinnakkaishankkeen osapuolet ovat olleet edelläkävijöitä innovaatiojournalismin tutkimuksessa ja kehitystyössä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Aikaisemmissa tutkimusprojekteissa yhteen hioutuneiden alan johtavien suomalaisten tutkijoiden tavoitteena on jatkaa yhteistyötä Stanfordin ja Oxfordin yliopistojen tutkimusyksikköjen sekä uutena European Journalism Centerin kanssa.

Kaksivuotisen tutkimushankkeen kokonaisbudjetti on noin 670000 euroa. Rahoitus on peräisin Tekesiltä sekä kolmesta edellä mainitusta yliopistosta.

Tutkimuksen taustalla on se, että ubiikki eli kaikkialle ulottuva tietoteknologia (ubicom, ubiquitous computing) on tekemässä tuloaan yhteiskuntaan.  Sen on arvioitu olevan yksi merkittävimmistä tieto- ja viestintäteknologian trendeistä ja voimakkaimmin kasvavista teollisuudenaloista. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa etenkin ubiikkialan yrityksille ja julkisille yhteisöille sekä mediayhtiöille ja toimittajille.