28.09.2015

Samu Kytölä

 

Samu 2013

FT / PhD
yliopistonlehtori / Senior Lecturer
(2015–2017)
tutkija / Post-doctoral Researcher


huone/room: Ag D321.1
puh./tel. +358 40 8053 195
lyhytvalinta / short number: 7500
sähköposti/email: samu.kytola(ät)jyu.fi

vastaanottoaika: vain sopimuksen mukaan
consultation hour: only by appointment

Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media
(a project funded by the Academy of Finland, 2012–2016).

Ave!

(in English here)

Lukuvuodet 2015–2016 ja 2016–2017 työskentelen englannin kielen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa. Lisätietoa opetuksestani ja ohjauksestani (BA/MA/PhD) tulossa syksyllä 2015.

Tutkimushankkeeni sijoittuvat enimmäkseen laajasti ajateltuna diskurssintutkimuksen ja sosiolingvistiikan kentille. Vuodesta 2010 olen ollut tutkijana hankkeessa Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media (Suomen Akatemia 2012–2016), joka on osa kansainvälistä InCoLaS-tutkijakonsortiota (International Consortium on Language and Superdiversity). Tämän konsortion ensimmäinen kansainvälinen konferenssi kielestä ja superdiversiteetistä järjestettiin Jyväskylässä kesäkuussa 2013.

Uusimpia kiinnostukseni kohteita tutkimuksessa ovat esim.:

  • homoseksuaalisuuden diskurssit miesten ja poikien jalkapallokulttuurissa
  • Afrikka- ja afrikkalaisuusdiskurssit suomalaisessa jalkapallokulttuurissa
  • toiseudesta (esim. vähemmistöistä ja etnisistä ryhmistä) kirjoittamisen tavat ja tyylit digitaalisissa jalkapallokirjoituksissa

Olin yksi huippututkimusyksikkö Variengin (2006–2011) sekä FiDipro-monikielisyyshankkeen (2007–2010) jäsenistä; ks. esim. suuri Englanti Suomessa -kyselytutkimus, jonka keskeisistä tuloksista olemme raportoineet.

Opetan kielten laitoksessa monikielisyys- ja diskurssintutkimuksen kursseja; lisäksi ohjaan omiin erityisaloihini liittyviä maisterintutkielmia (pro graduja). Jos suunnittelet maisterintutkielmaa tai väitöskirjaa osaamisalueiltani, ota rohkeasti yhteyttä!

Helmikuussa 2013 julkaistu väitöskirjatutkimukseni keskittyi etupäässä siihen ilmiöön, että suomalaiset käyttävät internetissä kirjoittaessaan useita kieliä ja kielten varieteetteja. Erityisesti tarkastelin suomalaisten "futisfoorumien" monikielisyyden kirjoa, ja aivan erityisesti metapragmaattista refleksiivisyyttä eli "metatason" keskusteluja eri kielten ja kielimuotojen sekä niiden puhujien ja puhujayhteisöjen hyväksyttävyydestä ja arvottamisesta.

Mm. seuraavat tutkimuskentät ovat olleet keskeisiä ajattelussani:

- globalisaation sosiolingvistiikka (esim. Jan Blommaert, Monica Heller, Adam Jaworski)
- tietokonevälitteisen viestinnän / digitaalisen diskurssin sosiolingvistiikka (esim. Jannis Androutsopoulos, Sirpa Leppänen, Susan C. Herring; Crispin Thurlow)

- monikielisyys, polylingualism, translingualism, heteroglossia (esim. J. Normann Jørgensen; Alastair Pennycook)
- (language) crossing; stylization, appropriation (esim. Ben Rampton, Nikolas Coupland, Jane H. Hill, Mary Bucholtz)

- jalkapallon sosiologia (esim. Richard Giulianotti, Roland Robertson)

Täällä on väitöskirjani tiivistelmä (abstrakti) englanniksi. Alla julkaisuluettelossa on linkki väitöskirjan verkkoversioon.

 

Julkaisuja - Selected publications

Kytölä, Samu (forthcoming). Translocality. In Georgakopoulou, Alexandra & Tereza Spilioti (eds.), Handbook of Language and Digital Communication. London: Routledge.

Leppänen, Sirpa and Samu Kytölä (in press). Investigating multilingualism and multisemioticity as resources for (dis)identification in social media. In Martin-Jones, Marilyn & Deirdre Martin (eds.), Researching Multilingualism: Critical and Ethnographic Approaches. London: Routledge.

Kytölä, Samu and Elina Westinen (2015). “I be da reel gansta”—A Finnish footballer’s Twitter writing and metapragmatic evaluations of authenticity. Discourse, Context and Media, special issue “Authenticity, Normativity and Social Media” (eds. Janus Møller & Sirpa Leppänen). http://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2015.05.001

Leppänen, Sirpa, Janus Spindler Møller, Thomas Rørbeck Nørreby, Andreas Stæhr & Samu Kytölä (2015). Authenticity, normativity and social media. Discourse, Context and Media, special issue “Authenticity, Normativity and Social Media” (eds. Janus Møller & Sirpa Leppänen). http://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2015.05.008  

Kytölä, Samu (2014b). Polylingual language use, framing and entextualization in digital discourse: Pseudonyms and ‘Signatures’ on two Finnish online football forums. In Tyrkkö, Jukka & Sirpa Leppänen (eds.), Texts and Discourses of New Media. Helsinki: Studies in Variation, Contacts and Change in English.
http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/15/kytola/

A different version available as part of Kytölä (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

Kytölä, Samu (2014a). Negotiating multilingual discourse in a Finland-based online football forum – metapragmatic reflexivity on intelligibility, expertise and ‘nativeness’. In Spindler Møller, Janus & Lian Malai Madsen (eds.),Globalisering, sprogning og normativitet – online og offline. Copenhagen Studies in Bilingualism 70, 81–122. A different version available as part of Kytölä (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

 Leppänen, Sirpa, Samu Kytölä, Henna Jousmäki, Saija Peuronen and Elina Westinen (2014). Entextualization and resemiotization as resources for identification in social media. In Seargeant, Philip and Caroline Tagg (eds.) (2013), The Language of Social Media: Identity and Community on the Internet. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [A shorter, edited version of the article below.]

Leppänen, Sirpa, Samu Kytölä, Henna Jousmäki, Saija Peuronen and Elina Westinen (2013). Entextualization and resemiotization as resources for identification in social media. Tilburg Papers in Culture Studies, paper 57. [A longer version of the article above]. Available here.

Kytölä, Samu (2013). Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish online football forums. A study in the sociolinguistics of globalization. A published doctoral dissertation, Department of Languages, University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41042

Kytölä, Samu (2012b). Peer normativity and sanctioning of linguistic resources-in-use: on non-Standard Englishes in Finnish football forums online. In Blommaert, Jan, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (eds.), Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 228260. Preprint available as part of Kytölä (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

Kytölä, Samu, and Jannis Androutsopoulos (2012). Ethnographic perspectives on multilingual computer-mediated discourse: insights from Finnish football forums on the Web. In Gardner, Sheena & Marilyn Martin-Jones (eds.), Multilingualism, Discourse and Ethnography. Routledge Critical Studies in Multilingualism. London: Routledge, pp.179196. Preprint available as part of Kytölä (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

Kytölä, Samu (2012a). Multilingual web discussion forums: theoretical, practical and methodological issues. In Sebba, Mark, Shahrzad Mahootian & Carla Jonsson (eds.), Language mixing and code-switching in writing: approaches to mixed-language written discourse. Routledge Critical Studies in Multilingualism. London: Routledge, pp. 106127. Preprint available as part of Kytölä (2013): http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Räisänen, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki (2011) National Survey on the English Language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsinki: Studies in Variation, Contacts and Change in English, Volume 5.

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Virkkula, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki (2009). Kansallinen kyselytutkimus englannnin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä Studies in Humanities.

Kytölä, Samu (2008). Englanti huumorin ja syrjinnän välineenä suomalaisen Futisforumin keskusteluissa. In Leppänen Sirpa, Tarja Nikula and Leila Kääntä (eds.), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki: SKS, 236–274.

Jarva, Vesa, and Timo Nurmi (2006). Oikeeta suomee – suomen puhekielen sanakirja (”Real Finnish – the dictionary of spoken Finnish”). Jyväskylä: Gummerus. [Samu Kytölän osuus: koko englanninkielisen hakusanaston laatiminen. Samu Kytölä’s contribution: an English auxiliary glossary that covers each entry of the dictionary.]