03.08.2011

Articles 2000-2005


2005

Koskela, Heidi 2005. Invoking Different Types of Knowledge in Celebrity Interviews. SKY Journal of Linguistics 18, 93–118.

Nikula, Tarja 2005. English as an object and tool of study in classrooms: Interactional effects and pragmatic implications. Linguistics and Education, 16 (1), 27–58.

Toriseva, Marianne 2005. 1 viesti saapunut: Intiimisti kännykällä? [1 message received: Intimately with mobile?] In Vesa Heikkinen (ed.) Tekstien arki - Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme. Helsinki: Gaudeamus, 46-60.


2004

Koskela, Heidi & Marianne Toriseva 2004. Kansainvälinen diskurssintutkimuksen kesäkoulu Aalborgissa 18.-23.8.2003 [International discourse studies summer school in Aalborg 18.-23.8.2003]. Virittäjä 1/2004, 116-119.

Leppänen, Sirpa & Tarja Nikula 2004. Analyzing discourse contacts in Finnish media, education and professional settings. Pragmatics, Ideology and Contacts Bulletin 7, University of Helsinki, 10–17.

Toriseva, Marianne 2004. Kansainvälinen kriittisen diskurssintutkimuksen konferenssi Valenciassa 5.-8.5.2004 [International Conference on Critical Discourse Analysis in Valencia 5.-8.5.2004]. Virittäjä 3/2004, 423-426.

Toriseva, Marianne 2004. The uses and functions of Finnish and English in skateboarding media. In Sirpa Leppänen & Tarja Nikula (eds) English voices in Finnish Society: The uses of English in media, education and professional settings, 5-29. Pragmatics, Ideology, and Contacts Bulletin 7, 18.


2003

Nikula, Tarja 2003. Englanti oppimisen kohteena ja välineenä: katsaus luokkahuoneinteraktioon [English as an object and tool of study: a look at classroom interaction]. In Merja Koskela & Nina Pilke (eds) Kieli ja asiantuntijuus ('Language and expertise'). AFinLA Yearbook No. 61. Jyväskylä: AFinLA., 135–157.

Laaksonen, Marianne 2003. Etsimme Sinua, Development Manager [We are looking for You, Development Manager]. Kielikello 2/2003, 18-21.

Leppänen, Sirpa 2003. Universalistic handbook discourse and local needs of writers: a Finnish perspective to handbooks for academic writers. TEXT, 23/1, 53–87.


2002

Laaksonen, Marianne 2002. Palveluvirasto hakee tietopalveluassistenttia. Viranhakuilmoituksen monet tehtävät [Service bureau seeks an Information Services Assistant. The varying functions of a vacancy announcement]. In Vesa Heikkinen (ed.) Virkapukuinen kieli. Tietolipas 182. Helsinki: SKS, 85-104.

Nikula, Tarja 2002. Teacher talk reflecting pragmatic awareness: a look at EFL and content-based classrooms. Pragmatics, Vol. 12, No. 4, 447–468.


2000

Leppänen, Sirpa 2000. (With Joel Kuortti). Inescapable Horizon: Culture and context. University of Jyväskylä: Research Unit for Contemporary Culture.