03.08.2011

Articles 2008


Alanen, Riikka, Aini-Kristiina Jäppinen & Tarja Nikula 2008. ‘But big is a funny word’: a multiple perspective on concept formation in a foreign-language-mediated classroom. Journal of Applied Linguistics 3(1) (2006), 69-90.

Koskela, Heidi 2008. Englanti osallistujien yhteisenä kielenä suomalaisissa urheiluhaastatteluissa [English as the language of participants in Finnish sports interviews]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 332-354.

Kytölä, Samu 2008. Englanti huumorin ja syrjinnän välineenä suomalaisen Futisforumin keskusteluissa [English as a tool of humour and discrimination in discussions in the Finnish Futisforum]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 236-274.

Kääntä, Leila 2008. Opettajan arvioivat vuorot oppilaiden toiminnan ohjailemisen keinoina englanninkielisessä aineenopetuksessa [Teacher’s evaluative turns as a resource for guiding students’ actions in CLIL classroom interaction]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 73-106.

Kääntä, Leila 2008. Sosiaalinen vuorovaikutusnäkökulma oppimiseen ja opettamiseen [Social-interactional perspective to learning and teaching]. Virittäjä 4, 623-630. [book review]

Leppänen, Sirpa 2008. Kielten valinta, vaihtelu ja sekoittaminen faniuden rakennusaineksina verkkofiktiossa [Constructing fan identities in web fiction through language choice, code switching and language mixing]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 204-235.

Leppänen, Sirpa 2008. Kouluikäisten fanifiktio: Populaarikulttuurin  uudelleenkirjoitusta [Fan fiction by school-age youth: rewriting popular culture]. In Sara Routarinne & Tuula Uusi-Hallila (eds) Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. Tietolipas 220. Helsinki: SKS.

Leppänen, Sirpa & Tarja Nikula 2008. Englannin kielen merkitys muuttuu Suomessa [The meaning of English is changing in Finland]. Kieliviesti 3/2008, 11–15.

Leppänen, Sirpa & Tarja Nikula 2008. Johdanto [Introduction]. In In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 9-40.

Leppänen, Sirpa, Nikula, Tarja & Leila Kääntä 2008. Englanti ei ole suomalaisille enää vieras kieli [English is no longer a foreign language for the Finns]. Hiidenkivi 6, 20-21.

Nikula, Tarja 2008. Kieli vaihtuu, vaihtuuko opetustyyli? [Languages changes, how about style of teaching?]. In Mikel Garant, Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii (eds) Kieli ja globalisaatio - Language and Globalization. AFinLA Yearbook n:o 66, Jyväskylä: AFinLA, 275-309.

Nikula, Tarja 2008. Learning pragmatics in content based classrooms. In Eva Alcón & Alicia Martinez-Flor (eds) Investigating Pragmatics in Foreign Language Learning, Teaching, and Testing. Clevedon: Multilingual Matters, 94-113.

Nikula, Tarja 2008. Oppilaiden osallistuminen luokkahuonevuorovaikutukseen englanninkielisessä aineenopetuksessa [Students' participation in classroom exchanges in Finnish content-based teaching]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 42-72.

Nikula, Tarja & Anne Pitkänen-Huhta 2008. Using Photographs to Access Stories of Learning English. In Ferreira Barcelos, Ana Maria, Paula Kalaja & Vera Menezes (eds) Narratives of Learning and Teaching EFL. Basingstoke: Palgrave, 171-185.

Paakkinen, Terhi 2008. "Coolia" englantia suomalaisissa mainoksissa ["Cool" English in Finnish advertisements]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 299-329.

Paakkinen, Terhi 2008. Tiedotus ja markkinointi sekoittuvat kuntien englanninkielisillä verkkosivuilla [Informing and marketing mix on the English websites of the municipalities]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 355-381.

Pahta, Päivi 2008. The History of English Studies in Finland. In Renate Haas & Balz Engler (eds) European English Studies: Contributions to the History of a Discipline 2. 15-41.

Pietikäinen, Sari, Riikka Alanen, Hannele Dufva, Paula Kalaja, Sirpa Leppänen & Anne Pitkänen-Huhta 2008. Languaging in Ultima Thule: Multilingualism in the Life of a Sami Boy. International Journal of Multilingualism, 5 (2), 79-99.

Pitkänen-Huhta, Anne 2008. Kielellinen leikittely oppilaiden teksteihin liittyvissä keskusteluissa [Language play in pupils’ text related interaction]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 107-135.

Taavitsainen, Irma & Päivi Pahta 2008. From global language use to local meanings: English in Finnish public discourse. English Today 24/3 (95), 45-58.

Toriseva, Marianne 2008. Englanti kohtaa suomen skeittiteksteissä [English meets Finnish in skateboarding texts]. In Sara Routarinne & Tuula Uusi-Hallila (eds) Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla. Tietolipas 220. Helsinki: SKS.

Toriseva, Marianne 2008. "Svits bs flippi näistä tuplista, kelaa!" Suomen ja englannin kielen vaihtelun tehtävistä skeittiteksteissä ["Switch bs flip in these doubles, wow!" On the functions of variation between Finnish and English in skateboarding texts]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 275-298.

Virkkula, Tiina 2008. Työntekijöiden kokemuksia englannista yritysmaailman yhteisenä kielenä [Professionals’ views on English as the shared language in business world]. In Sirpa Leppänen, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS, 382-420.