30.10.2012

Articles 2011


Copp Jinkerson, Alicia 2011. Interpreting and managing a monolingual norm in an English-speaking class in Finland: When first and second graders contest the norm. Apples - Journal of Applied Language Studies, 5 (1), 27-48, a special issue ed. by Mika Lähteenmäki, Piia Varis & Sirpa Leppänen.

Jousmäki, Henna 2011. Epistemic, interpersonal, and moral stances in the construction of us and them in Christian metal lyrics. Journal of Multicultural Discourses, 6 (1), 53-66.

Kääntä, Leila & Pentti Haddington 2011. Johdanto multimodaaliseen vuorovaikutukseen. In Pentti Haddington & Leila Kääntä (eds) Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS, 11-45.

Kääntä, Leila 2011. Katse, nyökkäys ja osoittava ele opettajan vuoronannoissa luokkahuonevuorovaikutuksessa. In Pentti Haddington & Leila Kääntä (eds) Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS, 122-151.

Laitinen, Mikko 2011. Contacts and variability in international Englishes: Compiling and using the Corpus of English in Finland. In Paul Rayson, Sebastian Hoffmann & Geoffrey Leech (eds) Methodological and Historical Dimensions of Corpus Linguistics. Studies in Variation, Contacts and Change in English, Volume 6. Helsinki: Research Unit for the Study of Variation, Contacts and Change in English.

Lähteenmäki, Mika, Piia Varis & Sirpa Leppänen 2011. The Shifting Paradigm: Towards a Re-conceptualisation of Multilingualism. Apples - Journal of Applied Language Studies, 5 (1), 2-11, a special issue ed. by Mika Lähteenmäki, Piia Varis & Sirpa Leppänen.

Nikula, Tarja & Leila Kääntä 2011. Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus. In Paula Kalaja, Riikka Alanan & Hannele Dufva (eds) Kieltä tutkimassa: Tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, 49-67.

Peuronen, Saija 2011. "Ride Hard, Live Forever": Translocal Identities in an Online Community of Extreme Sports Christians. In Crispin Thurlow & Kristine Mroczek (eds) Digital Discourse: Language in the New Media. Oxford: Oxford University Press, 154-176.

Pitkänen-Huhta, Anne 2011. Kielentutkimusta etnografisella otteella. In Paula Kalaja, Riikka Alanen & Hannele Dufva (eds) Kieltä tutkimassa: Tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, 88-103.

Räisänen, Tiina 2011. Tutkimustuloksia työelämän viestintätaidoista insinöörinäkökulmasta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, November-December 2011.

Tainio, Liisa & Arja Piirainen-Marsh 2011. Vuorovaikutuksen tilat ja keinot videopelin pelaamistilanteessa. In Pentti Haddington & Leila Kääntä (eds) Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS, 177-201.