15.11.2011

Books


Forthcoming

Blommaert, Jan, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (eds). (Forthcoming). Dangerous Multilingualism - Northern Perspectives to Order, Purity and Normality. Palgrave Macmillan.

Leppänen, Sirpa & Jukka Tyrkkö (eds). (Forthcoming). Texts and discourses of new media. Studies in Variation, Contacts and Change in English. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English.


2011

Haddington, Pentti & Leila Kääntä (eds) 2011. Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS.

Lähteenmäki, Mika, Piia Varis & Sirpa Leppänen (eds) 2011. A special issue of Apples - Journal of Applied Language Studies on Mediated Multilingualism, 5 (1).

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Räisänen, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki 2011. National Survey on the English Language in Finland: Uses, Meanings and Attitudes. Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol 5. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English.


2010

Dalton-Puffer, Christiane, Tarja Nikula & Ute Smit (eds) 2010. Language use in CLIL. Amsterdam: John Benjamins (AILA Series).


2009

Hotz-Davies, Ingrid, Anton Kirchhofer & Sirpa Leppänen (eds) 2009. Internet Fictions. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Virkkula, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities 132.


2008

Leppänen, Sirpa, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds) 2008. Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Tietolipas 224. Helsinki: SKS. [The third domestic language. Case studies on the use of English in Finland.]

Nevalainen, Terttu, Irma Taavitsainen, Päivi Pahta & Minna Korhonen (eds) 2008. The Dynamics of Linguistic Variation: Corpus Evidence on English Past and Present. (Studies in Language Variation 2). Amsterdam: John Benjamins.


2007

Pahta, Päivi, Irma Taavitsainen, Terttu Nevalainen & Jukka Tyrkkö (eds) 2007. Towards Multimedia in Corpus Studies. Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol. 2. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English.

Salo, Olli-Pekka, Tarja Nikula & Paula Kalaja (eds) 2007. Kieli oppimisessa. AFinLA Yearbook 65. Jyväskylä: Finnish Association for Applied Linguistics.