Engelska i Finland - enkätundersökning

Nationell enkätundersökning om Engelska i Finland


Suomeksi - In English


Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa   National Survey on the English Language in Finland


Till vad behövs engelska i Finland?
Vad anser finländarna om engelskan?
Vem använder engelska i Finland?
Var och hur används engelska i Finland?
Hur är engelskan närvarande i finländarnas vardag?


Svar på dessa frågor söks i en riksomfattande enkätundersökning. Undersökningen utförs av en forskningsgrupp vid Jyväskylä universitet, som är en del av spetsforskningsenheten för variation, kontakter och förändring inom engelskan. Undersökningens syfte är att ta reda på finländarnas användning av engelskan samt deras åsikter om och attityder till detta språk. Undersökningen genomförs hösten 2007.

Uppgifterna insamlas i samarbete med Statistikcentralen via en postenkät. Forskningsgruppen ansvarar för enkätens innehåll och Statistikcentralen för datainsamlingen.


Undersökningens resultat presenteras från och med år 2008. Rapporten om resultat på finska getts ut i 2009 och rapporten på engelska i 2011.


Närmare information:

 

Frågor och kommentarer kan skickas till varieng(a)campus.jyu.fi