Varför görs denna enkätundersökning


Under de senaste årtiondena har engelskans ställning i Finland snabbt förändrats från ett språk som studeras i skolan som främmande språk till ett vardagligt kommunikationsmedel. Nuförtiden används engelskan på olika sätt inom olika samhällsdomäner, såsom inom

  • arbetslivet,
  • utbildningen,
  • medierna och
  • vardagslivet.


Engelskans ställning i Finland har väckt hetsig diskussion. Engelskan har ansetts vara ett hot mot de inhemska språken och den finländska kulturen. Man har debatterat hur finländarna använder engelska och hurdan engelska de använder. Ett exempel på en sådan diskussion är meningsutbytet i tidningar och på nätforum om engelskans ställning som världsspråk och om de finländska representanternas kunskaper i talad engelska vid Eurovisionsschlagerfestivalen som arrangerades i Helsingfors. Sådana diskussioner visar att finländarna är intresserade av frågor som gäller engelska språket.

Enkätundersökningens syfte är att få aktuell forskningsbaserad information om vilken ställning engelskan enligt finländarna har i Finland och hur, vad för och när finländarna verkligen använder engelska. Motsvarande forskning finns tillsvidare endast i liten utsträckning. Information som baserar sig på vetenskaplig forskning behövs för att den samhälleliga diskussionen samt språk- och utbildningspolitiskt beslutsfattande inte skulle basera sig endast på individers åsikter och föreställningar.