Vem är enkäten avsedd för?

 

Enkäten är avsedd för alla finska medborgare i åldern 15–74 år. Ur denna grundgrupp har Statistikcentralen slumpmässigt valt 3 000 deltagare som enkäten skickas till. På grund av grundgruppens stora åldersskala har deltagarna delats in i fyra åldersgrupper.

Vi hoppas att alla fyller i enkäten oavsett om de kan eller inte kan engelska. För att undersökningen ska vara tillförlitlig och generaliserbar är det väldigt viktigt att få en så mångsidig uppfattning som möjligt om hur finländarna förhåller sig till engelskan och hur de använder eller inte använder detta språk. Varje svar är värdefullt.