10.11.2011

Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa


Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Ilm. 2008. Toim. Sirpa Leppänen, Tarja Nikula ja Leila Kääntä. Helsinki: SKS


Kolmas kotimainen havainnollistaa englannin muuttuvia ja monitahoisia tehtäviä nyky-Suomessa. Se tarjoaa yksityiskohtaisia lähikuvia erilaisista kielenkäyttötilanteista mediassa, koulutuksessa, työelämässä ja arjessa, missä suomalaiset eri syistä ottavat englannin käyttöönsä, joko viestinnän pääasiallisena välineenä tai suomen kielen rinnalla. Kirja pohjautuu ajantasaiseen, tutkimuspohjaiseen tietoon siitä, miten englantia käytetään erilaisissa tilanteissa suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla, mitä tehtäviä sillä on, minkälaisia merkityksiä sen käyttöön liittyy ja miten se elää rinnan suomen kielen kanssa.

Kolmannen kotimaisen artikkelit osoittavat, että monille suomalaisille englanti on nykyään jo muutakin kuin vain ulkomaalaisten kanssa käytettävä vieras kieli. Se on monille päivittäinen viestinnän väline, jonka käyttö kertoo suomalaisten lisääntyvästä toiminnallisesta kaksikielisyydestä. Etenkin nuorten kielenkäytössä englannin kieli ja sen käyttö suomen rinnalla on tärkeä identiteetin ja asiantuntijuuden ilmaisukeino.

 

Artikkeliesittelyt:

 

Kolmas kotimainen SKS:n verkkokaupassa