Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa

Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa - käyttö, merkitys ja asenteet


På svenska - In English


Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa   National Survey on the English Language in Finland


Vuonna 2009 julkaisimme kokonaisraportin kansallisesta kyselytutkimuksesta englannin kielestä Suomessa. Kysely toteutettiin syksyllä 2007 yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa, ja siinä selvitettiin suomalaisten englannin käyttöä, heidän käsityksiään englannin kielestä sekä asenteita sitä kohtaan. Englanninkielinen raportti julkaistiin keväällä 2011 Variengin eSarjassa.


Kyselyn keskeiset kysymykset:

  • Kuka käyttää englantia Suomessa?
  • Miksi englantia käytetään?
  • Missä ja miten englantia käytetään?
  • Mitä suomalaiset ajattelevat englannista ja sen vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan?


Kansallisesti kyselytutkimus antaa arvokasta tietoa Suomen kielitilanteen ja kielikoulutuspolitiikan arviointia varten. Tavallisille suomalaisille se kertoo englannin merkityksen muuttumisesta yhteiskunnassamme. Kansainvälisesti tutkimus on ainutlaatuinen siksi, että se kohdistuu koko väestöön, eikä aiempien tutkimusten tapaan rajoitu johonkin tiettyyn sosiaaliseen ryhmään. Tästä syystä se on kattavin tähän mennessä tehty kyselytutkimus englannin kielen käytöstä ja sen merkityksistä maissa, joissa englanti on joko toinen tai vieras kieli.


Tarkempaa tietoa kyselystä:


Kysymyksiä ja palautetta kyselystä voi lähettää osoitteeseen varieng(a)campus.jyu.fi.