Miksi kysely tehtiin?


Englannin kielen asema Suomessa on viime vuosikymmenien aikana nopeasti muuttunut. Joitakin vuosikymmeniä sitten se oli yksi koulussa opittavista vieraista kielistä, jota käytettiin lähinnä kansainvälisessä viestinnässä. 2000-luvun alussa englantia tarvitaan myös monilla suomalaisen yhteiskunnan osa-alueilla, esimerkiksi

  • työelämässä,
  • koulutuksessa,
  • perinteisessä ja digitaalisessa mediassa sekä
  • erilaisissa arjen harrastuksissa ja kulttuurisissa toiminnoissa


Englannin kielen muuttuva rooli Suomessa on virittänyt paljon keskustelua lehtien palstoilla ja verkkofoorumeilla siitä, onko englannin kieli syrjäyttämässä muut vieraat kielet koulujen kielivalikoimassa ja uhkaako se jopa kansallisia kieliämme.

Mielipiteitä on vaihdettu myös siitä, kuinka hyvin suomalaiset englantia osaavat käyttää. Erityisesti julkisuuden henkilöiden, kuten poliitikkojen, englannin kielen taidosta on oltu huolestuneita. Tällainen keskustelu osoittaa, että englannin kieleen liittyvät kysymykset kiinnostavat suomalaisia.

Kyselytutkimuksemme osaltaan vastaa kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita julkisessa keskustelussa on liitetty englannin kieleen. Se antaa ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, millaiseksi suomalaiset kokevat englannin kielen aseman Suomessa sekä miten, mihin tarkoitukseen ja milloin he käyttävät englantia. Tällaista tutkimustietoa on toistaiseksi ollut varsin vähän saatavilla.