17.02.2011

Englannin kielen opiskelu ja osaaminen


Englannin kielen opiskelua ja osaamista koskevassa osiossa tavoitteena oli kartoittaa suomalaisten kokemuksia ja omia arvioita englannin kielen taidoistaan.


Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten kauan he ovat opiskelleet englantia. Yhteensä 63 % vastaajista oli opiskellut englantia vähintään kuusi vuotta.


Survey_opiskeluvuodet

Englannin kielen opiskeluvuosien jakauma.

 

Vastaajilta kysyttiin myös kuinka he arvioisivat oman englannin kielen taitonsa puhumisen, kirjoittamisen, lukemisen ja puhutun ymmärtämisen osa-alueilla. Kuviosta näkyy, että 60 % vastaajista arvioi puhuvansa englantia vähintäänkin kohtalaisesti. Muiden osa-alueiden kohdalla tulokset olivat samankaltaisia.


Survey_englannin puhuminen

Englannin puhumisen taidon jakauma.

 

Jotta vastaajien kielitaitoa voitiin määritellä tarkemmin, heiltä kysyttiin myös, miten he suhtautuvat sarjaan väitteitä, jotka koskevat heidän englannin kielen taitoaan. Vastaamaan pyydettiin vain niitä, jotka osaavat englantia ainakin hiukan (noin 90 % vastaajista). Vain 3 % vastaajista koki osaavansa englantia yhtä hyvin kuin sitä äidinkielenään puhuva, mutta toisaalta niinkin moni kuin 82 % halusi oppia englantia lisää.


Survey_englannin taito

Vastaajien suhtautuminen omaan englannin kielen taitoonsa. Luvuista on jätetty pois ne vastaajat, jotka ilmoittivat etteivät osaa englantia lainkaan.