Kyselyyn vastanneet


Kysely lähetettiin kolmelletuhannelle 15–74-vuotiaalle Suomen kansalaiselle. Satunnaisesti valittu joukko edusti koko Suomen väestöä.


Vastausprosentti

  • Vastausprosentti oli 49,92 % (= 1 495).


Vastaajien sukupuoli

  • Vastaajista 49,8 % oli miehiä ja 50,2 % naisia.


Vastaajien ikäjakauma


Survey_Ikäjakauma

 

Vastaajien asuinalue


Asuinalue

 

Vastaajien koulutustaso


Survey_Koulutustaso

 

Vastaajien ammatti


Survey_ammattiala