Opetukset

Ryhmän jäsenten kurssit lukuvuonna 2018-2019 ja linkit niiden sivulle Korpissa
Dies mediaevales 2019

Jyväskylä 28.-30.3.2019 Dies Mediaevales on joka toinen vuosi järjestettävä monitieteinen ja kansainvälinen tutkijatapaaminen, joka kokoaa yhteen keskiajan tutkimuksen edustajat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta filologeista arkeologeihin ja taidehistorioitsijoista historian tutkijoihin.