Tutkimusprojektit

Ramus virensiin kuuluvien henkilöiden tutkimusprjojektit
Epistemic Transitions in Islamic Philosophy

Epistemic Transitions in Islamic Philosophy, Theology and Science: From the 12th to the 19th Century - Ajankohta, 2016-2021 - Vastuullinen vetäjä, Jari Kaukua - Rahoitus, European Research Counsil (ERC) 1 500 000 €

Representation and reality

Historical and Contemporary Perspectives on the Aristotelian Tradition, Yhteistyöprojekti University of Gothenburgin kanssa