Teatteri toipumisen välineenä (THEATRE)

Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä. (THEATRE)

Mielen järkkyminen, sairastuminen ja hoitokäytänteet vaikuttavat monin tavoin mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksiin kuulua ja kiinnittyä yhteiskuntaan.

Tässä projektissa tutkitaan soveltavan teatterin tarjoamia mahdollisuuksia sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen välineenä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavassa organisaatiossa. Projektin taustalla on pitkäaikainen etnografinen tutkimus, jossa yhdessä ammattiohjaajan ja tuetusti asuvien kuntoutujien kanssa valmistettiin kaksi kodin ja kodittomuuden merkityksiä ja kokemuksia kuntoutujien elämässä käsittelevää teatteriesitystä.

Näiden kokemusten pohjalta THEATRE-hankkeessa kehitetään kuntoutujalähtöistä, työllistävää mallia yhteistyössä asumispalveluja sadoille kuntoutujilla tarjoavan yrityksen kanssa. Eri asumisyksiköistä kerättävän tiedon pohjalta luodaan ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa esitys, jossa käsitellään mielenterveyden ongelmien ja asumisen välisiä yhteyksiä. Näin teatteri ja kuntoutujat osallistuvat yhteisön ja sen tuottamien palvelujen kehittämiseen. Projektin huolellisen dokumentoinnin ja projektista valmistettavan videon avulla hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset saatetaan laajemman yleisön, päättäjien ja asumispalveluita tarjoavien organisaatioiden, kuntoutujien ja omaisten tietoon.

Vastuullinen tutkija: FT Saara Jäntti, Kielten ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Rahoittaja: Suomen Akatemia (SA304125, 2016-2018, Tutkimuksella eteenpäin -rahoitus)

In English

Theatre as a Tool to Recovery (THEATRE). Developing Theatre by and for Mental Health Care Service Users in the Context of Psychiatric Rehabilitation and Housing Services

Psychiatric suffering and its treatment affect mental health care service users' possibilities to belong in multiple ways. Theatre as a Tool to Recovery engages with this problem in the context of social-psychiatric rehabilitation of mental health care service users and supported housing. Based on my earlier ethnographic research on the meanings of home and the possibilities of applied theatre with young adult service users, this project engages another group of service users in the development of an organization providing housing services.

In brief, the project engages the service users in a theatre production where the participants explore the issue of home with services users and staff of other units in the organization in interviews and workshops. They will then, together with the researcher and a professional theatre director, develop a theatre performance based on these findings, and perform it to other units. These performances will be followed by a discussion and, ideally, lead to further understanding and recognition of the hopes, needs and problems of the service users to find housing and belong.

The aims of the project involve:

a) exploring, developing and testing the possibilities of theatre as a means and tool for social psychiatric recovery
b) investigating, exploring and voicing psychiatric service users’ and the staff’s experiences on housing services and facilities
c) developing theatre as a tool for enhancing sense of community and services within the organization in a situation where structural changes and the increasing tendency to support service users in their own homes decrease the possibility of the organization to function as a therapeutic community as it was originally designed to do.

In the rapidly growing field of arts in social and health care sector, the novelty of this pilot project lies in its active engagement and employment of the service users in organizational development through theatre. In health humanities, art is now being discovered as a space for mutual recovery, i.e. a space where people working in mental health care sector, service users and informal carers can actually mutually benefit each other - or, recover together - by engaging in art. The THEATRE project thus functions space for sharing experiences and understanding the various standpoints the service users and employees have in relation to the notion of home.

PI: Saara Jäntti

The project is funded by the Academy of Finland (2016-2018, SA304125)