31.01.2017

Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä. (THEATRE)

Mielen järkkyminen, sairastuminen ja hoitokäytänteet vaikuttavat monin tavoin mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksiin kuulua ja kiinnittyä yhteiskuntaan.

Tässä projektissa tutkitaan soveltavan teatterin tarjoamia mahdollisuuksia sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen välineenä mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoavassa organisaatiossa. Projektin taustalla on pitkäaikainen etnografinen tutkimus, jossa yhdessä ammattiohjaajan ja tuetusti asuvien kuntoutujien kanssa valmistettiin kaksi kodin ja kodittomuuden merkityksiä ja kokemuksia kuntoutujien elämässä käsittelevää teatteriesitystä.

Näiden kokemusten pohjalta THEATRE-hankkeessa kehitetään kuntoutujalähtöistä, työllistävää mallia yhteistyössä asumispalveluja sadoille kuntoutujilla tarjoavan yrityksen kanssa. Eri asumisyksiköistä kerättävän tiedon pohjalta luodaan ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa esitys, jossa käsitellään mielenterveyden ongelmien ja asumisen välisiä yhteyksiä. Näin teatteri ja kuntoutujat osallistuvat yhteisön ja sen tuottamien palvelujen kehittämiseen. Projektin huolellisen dokumentoinnin ja projektista valmistettavan videon avulla hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset saatetaan laajemman yleisön, päättäjien ja asumispalveluita tarjoavien organisaatioiden, kuntoutujien ja omaisten tietoon.

Vastuullinen tutkija: FT Saara Jäntti, Kielten ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Rahoittaja: Suomen Akatemia (SA304125, 2016-2018, Tutkimuksella eteenpäin -rahoitus)