Infrastruktuurit

Infrastruktuurimme keskiössä ovat tutkimusaineistot: ilman systemaattisesti kerättyjä, käsiteltyjä ja analysoituja aineistoja ei laitoksellamme olisi tieteellisesti toteutettua tutkimusta. Ilman tutkimusta meillä ei puolestaan olisi mahdollisuuksia kehittää käytännön sovelluksia ja innovaatioita, joita hyödyntää omassa opetuksessamme, kun koulutamme kieli- ja viestintäalan asiantuntijoita. Infrastruktuurimme koostuu myös erilaisista tutkimuksen tekoa helpottavista ohjelmista ja aineiston tallennuslaitteista sekä studioista.