15.12.2016

Infrastruktuurit

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen tutkimuksen kohteena ovat muuttuvat, kehittyvät ja vaihtelevat kielelliset, viestinnälliset ja kulttuuriset käytänteet, joiden kautta yksilöt ovat vuorovaikutuksessa eri tilanteissa ja ympäristöissä. Tutkimushankkeissamme tarkastelemme näitä erilaisia kielellisen ja viestinnällisen toiminnan muotoja ja prosesseja.

Infrastruktuurimme keskiössä ovat tutkimusaineistot: ilman systemaattisesti kerättyjä, käsiteltyjä ja analysoituja aineistoja ei laitoksellamme olisi tieteellisesti toteutettua tutkimusta. Ilman tutkimusta meillä ei puolestaan olisi mahdollisuuksia kehittää käytännön sovelluksia ja innovaatioita, joita hyödyntää omassa opetuksessamme, kun koulutamme kieli- ja viestintäalan asiantuntijoita. Infrastruktuurimme koostuu myös erilaisista tutkimuksen tekoa helpottavista ohjelmista ja aineiston tallennuslaitteista sekä studioista.