15.12.2016

Tutkijoiden käytössä olevia ohjelmistoja

 

Ohjelmistoja tutkimukseen sijainti avoin / lisenssi mihin tarkoitukseen ohjelmaa käytetään?
Atlas.ti   lisenssi Sisällön analyysi, laadullisen tutkimuksen työkalu
Elan   avoin Puhutun ja videoidun aineiston litterointiohjelma, laadullisen tutkimuksen työkalu
Praat   avoin Puhutun aineiston litterointi- ja käsittelyohjelma, käytetään erityisesti foneettiseen analyysiin
SLMotion http://research.ics.aalto.fi/cbir/software/slmotion/ avoin Viittomakielisen aineiston annotointi ja analyysi, laadullisen tutkimuksen työkalu (ELAN-yhteensopiva)
Sony Sound Forge   lisenssi Äänen ja videon käsittely, puhutun ja videoidun aineiston litterointiohjelmana käytetty
SPSS tilasto-ohjelma   lisenssi Kyselytutkimusten tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu
Transana   lisenssi Puhutun ja videoidun aineiston litterointiohjelma, laadullisen tutkimuksen työkalu
Webropol 2.0   lisenssi Kyselytutkimusten toteutus ja alustava tilastollinen analyysi, määrällisen tutkimuksen työkalu
WordSmith Tools verkkolevy, kysy pc-support(a)jyu.fi lisenssi Kirjoitetun kielen korpusaineistojen analyysityökalu