Jatko-opiskelu

Kieli- ja viestintätieteiden tohtoriohjelmassa koulutetaan kansainvälisiä ja monialaisia tutkijoita, jotka kykenevät itsenäiseen, uutta, kriittistä tieteellistä tietoa tuottavaan ja hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattavaan tutkimustyöhön. Tieteellisen työn toteuttamisen lisäksi ohjelma antaa valmiudet vaativiin asiantuntijatehtäviin, tieteellisten verkostojen luomiseen ja ylläpitämiseen sekä kansainväliseen tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen (KiVi) tohtoriohjelma kuuluu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikouluun. Laitoksen tohtorikoulutus noudattaa tiedekunnan tohtorikoulun linjauksia. Jatko-opintoihin liittyviin käytänteisiin ja ohjeistuksiin perehtyminen kannattaa aloittaa tiedekunnan jatko-opintosivuilta.

Haluatko jatko-opiskelijaksi?

Oikeutta jatko-opintoihin haetaan tiedekunnan ohjeiden mukaisesti. Sivuilta löytyy tieto myös seuraavasta hakuajasta.

Jatko-opinto-oikeuden hakuprosessiin kuuluu ensimmäisenä hakijan yhteydenotto oppiaineen pääedustajaan (ks. lista). Oppiaineissa keskustellaan pääedustajan johdolla suunnitelman laadusta, toteuttamiskelpoisuudesta, nivoutumisesta laitoksen tutkimuksen paino-aloihin sekä ohjausresursseista. 

Varsinainen hakemus laaditaan sähköisesti tiedekunnan hakuilmoituksen mukaisella tavalla. Tiedekunta kysyy kuhunkin hakemukseen laitoksen puoltoa. KiVi-laitoksen tutkimuksen johtoryhmä käsittelee jatko-opintohakemukset. Oppiaineen pääedustaja ilmoittaa tutkimuksesta vastaavalle varajohtajalle oppiaineen puollot ja ei-puollot perusteluineen sekä ilmoittaa puoltojen osalta ohjaajat (max 2), jotka ovat antaneet suostumuksensa ko. ohjaukseen. Dekaani tekee päätöksen jatko-opinto-oikeuksista ja tiedekunta ilmoittaa kaikille hakijoille valintapäätöksistä.

 

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella jatkotutkinnon voi suorittaa seuraavissa oppiaineissa: