07.04.2017

Jatko-opintojen rahoitus

Rahoittaminen on olennainen osa jatko-opiskelua. Hakua täytyy tehdä aktiivisesti ja oikeaan aikaan oikeasta paikasta. Tietoa oman alan rahoituslähteistä täytyy etsiä pitkäjänteisesti ja aktiivisesti, sillä rahoitustahojen aikataulut ja hakuprosessit vaihtelevat.

Lisätietoa eri jatko-opintoja rahoittavista tahoista löydät tiedekunnan sivuilta.

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa kielten jatko-opiskelijat voivat hakea matka-apurahaa. Tarkemmat ohjeet hakemisesta ja kelpoisuudesta apurahan vastaanottamiseen löydät laitoksen matka-apurahaohjeesta.

Esimerkkejä vuosittain haussa olevista eri säätiöiden apurahoista

Tammi-helmikuu

Emil Aaltosen säätiö

 • hakuaika vuosittain 15.1.-15.2.
 • nuoren tutkijan apurahat 12 kk:n päätoimiseen työskentelyyn
 • vapaamääräiset apurahat lyhyempiaikaiseen työskentelyyn tai esim. matkakustannuksiin

Konkordia-liitto

 • apurahoja naisille väitöskirjatyöhön sekä konferenssimatkoihin

Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto

 • kokovuotiset apurahat väitöskirjatyöhön (mahdollisuus hakea kolmeksi vuodeksi)

 

Maaliskuu

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

 • tukee nimenomaan Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoita
 • apurahat väitöskirjatyöhön 12 kk:n ajalle
 • pienemmät apurahat jatko-opintojen aloittamiseen tai väitöskirjatyön viimeistelyyn

 

Toukokuu

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

 • kokovuotiset apurahat väitöskirjatyöhön
 • vapaamääräiset apurahat lyhyempikestoiseen työskentelyyn tai esim. matkakuluihin

 

Elokuu

Alfred Kordelinin rahasto

 • kokovuotiset apurahat väitöskirjatyöhön ja väitöskirjan jälkeiseen työhön
 • apurahoja kongressimatkoja varten

 

Syyskuu

Koneen säätiö

 • kokovuotiset tutkijanstipendit väitöskirja- ja postdoc-tutkimuksiin (mahdollisuus hakea kolmeksi vuodeksi)
 • projektiapurahat postdoc-tutkimukseen
 • pienemmät apurahat esim. matkakuluihin

 

Lokakuu

Suomen kulttuurirahasto

 • kokovuotiset apurahat väitöskirja- ja postdoc-tutkimuksiin