23.01.2018

Kieli- ja viestintätieteiden matka-apuraha

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella on haettavana matka-apurahoja apurahalla työskenteleville tohtorikoulutettaville ja väitelleille tutkijoille. Myönnettävät apurahat ovat hakijaa kohti vähintään 500 euroa.

Matka-apurahojen hausta ilmoitetaan laitoksen sähköpostilistojen kautta. Haku on yleensä sekä syksyllä että keväällä. Seuraava haku on keväällä 2018.

Kielten laitoksella apurahalla työskentelevät tohtoriopiskelijat voivat hakea laitoksen matka-apurahoja ulkomaille suuntautuviin matkoihin.   Palvelussuhteessa olevat tutkijat eivät voi hakea laitoksen matka-apurahoja; heidän matkansa korvataan normaalin työmatkaohjeistuksen mukaisesti. 

Department’s travel grants for trips abroad can be applied for by doctoral students working on scholarships.  Doctoral students who are University employees are not eligible for Department travel grants; they are subject to normal University travel regulations.>

Hakeminen /Applications:

Hakemuslomakkeeseen selvitetään:

  • tiivis suunnitelma, josta käy ilmi, mitä matkaa tai matkoja apurahalla on tarkoitus kustantaa (ml. matkan/matkojen ajankohta)
  • miten matkat liittyvät hakijan väitöskirjatyön/tutkimuksen edistymiseen
  • realistinen ja tarkka kustannusarvio

Matka-apurahojen myöntöperusteina ovat:

  • toiminnan liittyminen väitöskirjatyöhön/tutkimukseen laitoksen painoaloilla
  • realistinen kustannusarvio
  • edistyminen tohtoriopinnoissa
  • ehdottomana edellytyksenä on allekirjoitettu ohjaussopimus

Rahoitusta myönnetään laitosjohtajan arvioimaan osuuteen matkan kustannuksista. Apurahamenettelyssä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ohjeistusta (12.1.2011).

Myönteisen apurahapäätöksen saajan tulee

  • viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan ilmoittaa, ottaako hän apurahan vastaan
  • toimittaa viimeistään kuukauden kuluttua kunkin matkan päättymisestä vapaamuotoinen matkakertomus: raportti lähetetään sähköisen lomakkeen kautta (raportin toimittaminen on ehtona seuraavien vuosien rahoitukselle)

Huom! Palvelussuhteessa olevat tohtorikoulutettavat eivät voi hakea laitoksen matka-apurahoja; heidän matkansa korvataan normaalin työmatkaohjeistuksen mukaisesti.