01.10.2018

Jatko-opiskelun arkea KiVi-laitoksessa

Ilmoittautuminen ja jatko-opintojen aloittaminen

Tohtorikoulutettavan tulee ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vuosittain. Lisätietoja löytyy humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta. Muista myös päivittää yhteystietosi, mikäli ne ovat muuttuneet.

Jatko-opinto-oikeuden saaneen hakijan sähköpostiosoite liitetään automaattisesti sekä tiedekunnan tohtorikoulutettavien sähköpostilistalle että laitoksen jatko-opiskelijoiden ja post-doc -tutkijoiden sähköpostilistalle (jatkot) tiedonkulun ja viestinnän varmistamiseksi. Jos epäilet, ettei sinua ole liitetty näille listoille, ota yhteyttä suunnittelija Heli Niskaseen.

Heti jatko-opinto-oikeuden saatuaan tohtorikoulutettavan tulee ottaa yhteyttä ohjaajiinsa ja sopia ohjauskeskustelu. Tapaamisessa

 • käydään läpi
  • tiedekunnan tutkintovaatimukset
  • opinnäytteen arviointikriteerit
  • tohtorikoulutettavan aiemmat opinnot
  • tohtorikoulutettavan ja ohjaajan velvollisuudet sekä
  • muut jatko-opiskeluun liittyvät käytännön asiat
 • laaditaan yhdessä tohtorikoulutettavan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma, jossa huomioidaan tohtorikoulutettavan ura- ja työllistymistavoitteet ja kuvataan
  • opinnäytteen muoto (monografia, artikkelimuoto tms. Mikäli kyseessä on artikkelimuotoinen opinnäyte, laaditaan artikkelien julkaisusuunnitelma.)
  • jatko-opintojen aikataulu ja
  • muiden jatko-opintojen rakenne ja sisältö
 • laaditaan yhdessä rahoitussuunnitelma. Lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista löytyy esimerkiksi tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.
 • laaditaan ohjausasiakirja, jossa sovitaan mm.
  • ohjauskäytänteet (mm. ohjauskeskustelun tiheys ja tuntimäärä)
  • mahdollisten sivuohjaajien rooli sekä heidän antamansa ohjauksen määrä sekä
  • opintojen edistymisen seuraamistavat (mm. raportoinnin tiheys)

Lisätietoja jatko-opintosuunnitelmasta, ohjaustapaamisista ja ohjausasiakirjasta löytyy tiedekunnan tohtorikoulutussivuilta.

Tohtorikoulutettava kirjaa sovitut asiat Korppiin.