12.12.2016

Jatko-opintojen opetussuunnitelma

Humanistisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma hyväksyttiin tiedekuntaneuvostossa 14.2.2012. Opetussuunnitelman pohjalta kukin tohtorikoulutettava työstää henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä ohjaajiensa kanssa.
 

Humanistisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma hyväksyttiin tiedekuntaneuvostossa 14.2.2012. Sen mukaan jatko-opintoihin sisältyvät seuraavat osat:

  • Lisensiaatintutkimus ja/tai väitöskirja (90/210 op)
  • Tutkimuksen taidot (20 op)
  • Työelämävalmiudet ja -taidot (10 op)

Kokonaisuudessaan JOPS löytyy erillisestä tiedostosta (pdf).

Kielten oppiaineiden JOPSin tiedot löytyvät omalta sivultaan.

Tiedekunnan yhteiset JOPS-ohjeet:

HUOM! Humanistisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelmaan sisältyy pakollisena osio HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2 op). Kaikkien tohtorikoulutettavien tulee suorittaa osio osana jatko-opintojaan.

  • HTKJ101 Johdatus jatko-opintoihin (2op) -kokonaisuus jakaantuu kahteen osioon:
  1. HTKJ101 Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun lukuvuoden avaustilaisuus (1op) tai itsenäinen esseesuoritus
  2. Urapainotteinen osio, jonka voi suorittaa joko URAJ001 Näkökulmia työelämään jatko-opiskelijoille (1 op) -kurssilla tai itsenäisellä esseesuorituksella. 

Lisätietoja opintojakson suorittamisesta ja mahdollisista korvaavista suorituksista.

Kukin tohtorikoulutettava käy ohjaajansa kanssa läpi väitöskirjan (ja lisensiaatintutkimuksen) arviointikriteerit ja työstää jatko-opintosuunnitelmansa yhdessä ohjaajiensa kanssa. Tietoa sekä humanistisen tiedekunnan että muiden Jyväskylän yliopiston toimijatahojen tarjoamista jatko-opintokursseista ja koulutustilaisuuksista löytyy tiedekunnan jatko-opiskelusivuilta. Jatko-opintosuunnitelman laatimisessa kannattaa käyttää apuna humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutuskalenteria.

Työkokemuksesta saatavien opintopisteiden sisällyttäminen jatko-opintoihin

Humanistisessa tiedekunnassa tohtorikoulutettavat voivat saada jatko-opintosuunnitelmansa mukaisesta ja oman alaansa liittyvästä työkokemuksesta opintopisteitä jatko-opintoihin.

 

Vuoden 2012 jatko-opintojen opetussuunnitelma on korvannut edellisen jatkotutkintojen opetussuunnitelman.