Jatko-opiskelijat

Tähän luetteloon on koottu kielten laitoksen aktiivisten jatko-opiskelijoiden tutkimusaiheet.

Englannin kieli

Anita Hemmilä:
Representations of Native American two-spirited males through critical linguistics
Väitöskirjatutkimuksen esittely (pdf)

Päivi Iikkanen:
The role of language in the integration process into Finnish society

Sarianna Kivilahti:
In search of EFL writing - the role of learning materials in learning and teaching writing in English in the Finnish classroom context

Laura McCambridge:
Norms and ideologies of academic writing on an international Master's programme in Finland
Yhteystiedot, väitöskirjatutkimuksen esittely

Maijastiina Mäntysaari

Charles Ogu:
Postcolonial performance method: rethinking literacy in the age of migration

Tuire Oittinen:
Cooperative discourse strategies in intercultural business meetings
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Saija Peuronen:
Language, participation and spaces of identification - The construction of socio-ideological meanings in a Christian youth community
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Sari Piittinen:
Romanticism, video games and gaming: Elements of the Gothic in the story and universe of Fallout 3

Pirjo Pollari:
(Dis)empowering assessment? In search of empowering assessment in an EFL classroom

Anssi Roiha:
Former students’ perceptions and beliefs of the effect of CLIL education on their life trajectories

Milja Seppälä:
Reconstructing intercultural power relations and cultural identity in Chinese, American and Finnish language learner discourses

Latinan kieli

Benjamin Hübbe:
Non temere credere: Debatten um die Tier- und Pflanzenwelt der Bibel in Deutschland und Skandinavien im 18. Jh. parissa.

Sami Jansson:
The Context of the Erasmian Reform of the Pronunciation of Latin and Greek
Yhteystiedot

Ruut Kataisto:
Battista di Poggio Bracciolini, Vita cardinalis Firmani

Miika Kuha:
Benintendi de’ Ravagnani, Chronica Venetiarum: editio, kommentaari ja johdanto

Leonardo Magionami:
A palaeographical study of inscriptions from the sixth to the sixteenth century in Arezzo and Siena

Mika Rissanen:
Suden ja Rooman yhteys

Henrik Roschier:
Kosmologiaa roomalaisittain: Latinankielisessä oppineessa kirjallisuudessa noin ajalla 90 eaa. - 180 jaa. esitetyt käsitykset maailmankaikkeuden rakenteesta ja taivaankappaleiden fysikaalisista ominaisuuksista


Romaaninen filologia

Lorenzo Amato:
I Mirabilia urbis Romae, dal manoscritto alla stampa: la nascita della guida illustrata (The Mirabilia urbis Romae, from manuscripts to printed books: the genesis of illustrated guidebooks)

Heli Blankenstein:
L'emploi des modes dans les propositions principales et subordonnées étudié dans un corpus de textes francais des XIVe, XVe et XVIe siècles (Modusten käyttö pää- ja sivulauseissa 1300-1500-luvun ranskan kielessä)

Francesco Villani:
Claude de Saumaise (1588-1653): diffusione e ricezione delle opere (Claude de Saumaise (1588-1653): teosten levikki ja vastaanotto)

 

Ruotsin kieli

Camilla Jauhojärvi-Koskelo:
Universitetsstuderandenas motivation för och attityder till att studera svenska på obligatoriska akademiska grundkurser i svenska. Hur inverkar motivation och attityder på inlärning av svenska? En komparativ undersökning

Eva Kottonen:
Argumentation i teorin och praktiken i andraspråksundervisning på universitetsnivå i Finland

Paulina Nyman-Koskinen:
Språkpolicyer och språkbruk: ett klassrum i svenska Österbotten som en flerspråkig nexus

Anne Routti:
Språket i finska gymnasisters svenskuppsatser

 

Saksan kieli ja kulttuuri

Petra Linderoos:
Maahanmuuttajataustainen kaksi- ja monikielisyys vieraiden kielten opetuksessa Suomessa
Väitöskirjatutkimuksen esittely

 

Soveltava kielitiede

Virpi-Maarit Bursiewicz  

Sophie Capdeville:
Le livre saami en Finlande (Suomen saamen kirjahistoria)
Väitöskirjatutkimuksen esittely (pdf)

Sarah Compton:
Creating individualized signed language goals: Implementing deaf education policy in the United States
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Henna Heinonen   

Saeed Karimi-Aghdam:
Dynamic assessment of writing development among L2 Learners of English (working title)
Yhteystiedot

Paolo Pagano

Noora Räihä:
Suullista kielitaitoa saduttamalla? Sadutus vieraan kielen oppimisen tukena nuorten saksanoppijoiden näkökulmasta
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

 

Suomalainen viittomakieli

Outi Ahonen:
Suomalaisen viittomakielen oppiminen vieraan kielen opiskelijoiden silmin

Sanna Ala-Sippola:
Korpuspohjaisia tutkimuksia suomalaisen viittomakielen agentista, referenssistä ja tilan käytöstä

Maartje de Meulder:
Sign language recognition

Anna Puupponen:
Päällä, keholla ja kasvoilla tuotettujen liikkeiden ja asentojen muodot ja funktiot suomalaisessa viittomakielessä

Danny De Weerdt:
Expressing existence in Flemish sign language and Finnish sign language
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

 

Suomen kieli

Irene Hallamäki:
Suomen puhekielen modaaliverbirakenteista

Marjaana Häkkinen:
Millaista kirjoittamisen ohjausta yliopisto-opiskelussa tarvitaan?
Yhteystiedot

Sirkku Latomaa

Tuula Jäppinen:
Suomen (s2) osaamisen tarve liike-elämässä BBA-opiskelijoiden työharjoittelun aikana

Tiina Kasi:
Identiteetti ja asenteet. Eteläpohjalaisnuoret ihmisten ja paikkojen nimeäjinä

Tuija Lehtonen:
Terveydenhoitoalan ammattikielen opiskelu verkossa
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Sirkku Lesonen

Virpi Matala:
Lapset toisen kielen oppijoina: sosiokognitiivinen näkökulma
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Minna Martikainen
Inkeriläisten paluumuuttajien kielitutkinnon synty ja vaikutukset

Virpi Masonen

Taina Mylläri

Eeva Nikkola

Elina Nurminen

Sari Rasa:
Pohjois-Savon murteiden alueellinen ja ajallinen variaatio

Nina Reiman:
Syntaksin (transitiivikonstruktion) kehkeytyminen S2-oppijoiden kirjoitelmissa (CEFLING-projekti)
Yhteystiedot

Anni-Marja Seppänen:
Jyväskyläläisten yliopisto-opiskelijoiden epäviralliset paikannimet

Maiju Strömmer:
Maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen ja työyhteisön tuki sisääntuloammateissa
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Anna Tahvanainen:
Johtamalla muodostetut uudissanat 1800-luvun kielessä

Marianne Toriseva:
Skeittaajien monikieliset tekstit: Kirjoitetun skeittidiskurssin kielellisistä ja kielenkäytöllisistä valinnoista (Skateboarders’ multilingual texts: The linguistic and discursive choices of written Finnish skateboarding discourse)
Yhteystiedot ja väitöskirjatutkimuksen esittely

Kaisa Viitasalo
Englanninkielisten suomenoppijoiden avainsanat ja lähdekielen vaikutus
Yhteystiedot: kaisavee(@)gmail.com

Aija Virtanen

Sanna Voipio-Huovinen:
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kaksi- ja monikielisyyden toteutuminen ja tukeminen. Oppilaiden, opettajien ja vanhempien käsityksiä.
Yhteystiedot: sanna.voipio-huovinen(@)espoo.fi

Katharina Ruuska

 

Venäjän kieli ja kulttuuri

Hanna Kärkkäinen:
Spontaanin puheen jaksottelu ja prominenssin toteutuminen venäjässä ja suomessa akustisesta ja kielenoppimisen näkökulmasta
Yhteystiedot