21.02.2013

Noora Räihä

Suullista kielitaitoa saduttamalla? Sadutus vieraan kielen oppimisen tukena nuorten saksanoppijoiden näkökulmasta

Tutkin väitöskirjatyössäni vieraan kielen (saksan) oppitunneilla käytettyä sadutusta ja sen edellytyksiä tukea vieraan kielen oppimista, erityisesti oppijoiden puhevalmiuksia. Keskityn oppijan näkökulmaan – oppijoiden käsityksiin, niissä kuuluviin ääniin ja oppijan oman näkökulman tavoittamisen problematiikkaan. Tutkimukseni aineiston muodostavat 10–12-vuotiaiden saksanoppijoiden haastattelut (n = 17).

Yhteystiedot:

Noora Räihä
FM, tohtoriopiskelija
noora.j.raiha [ät] jyu.fi