21.02.2013

Virpi Matala

Lapset toisen kielen oppijoina: sosiokognitiivinen näkökulma

Tutkimuksessa tarkastellaan monikielisten maahanmuuttajataustaisten päiväkoti- ja alakouluikäisten (5-10v.) lasten kielenkehityksen ilmiöitä. Analyysin kohteena on, miten ja millaisessa toiminnassa kielellisen resurssin jakaminen ilmenee päiväkoti- ja kouluikäisten monikielisten lasten puhe- ja keskustelutilanteissa sekä millainen kielenaines näyttäytyy affordanssina eli tarjoumana monikielisten lasten suomen kielen oppimisprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksessa seurataan myös lasten monikielisen identiteetin kehittymistä.

Yhteystiedot:

Virpi Matala
virpi.matala [ät] koulut.tampere.fi
040-8429278