21.09.2017

Julkaisut

Henkilökunnan julkaisut

Tiedot kieli- ja viestintätieteiden laitoksen henkilökunnan ja tohtoriopiskelijoiden julkaisuista ovat Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKA:ssa.

Opinnäytetyöt

Tiedot kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa tehdyistä opinnäytetöistä, eli maisterintutkielmista (graduista), lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista, löytyvät Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

Osan laitoksen oppiaineista opinnäytetyöt ovat listattuina myös laitoksen verkkosivuilla: