Julkaisut

Hen­ki­lö­kun­nan ja jat­ko-opis­ke­li­joi­den jul­kai­sut

Vanhemmat julkaisut löytyvät TUTKAsta.

Opin­näy­te­työt

Tiedot kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa tehdyistä opinnäytetöistä, eli maisterintutkielmista (graduista), lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista, löytyvät Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

Osan laitoksen oppiaineista opinnäytetyöt ovat listattuina myös laitoksen verkkosivuilla: