18.01.2018

Julkaisut

Henkilökunnan ja jatko-opiskelijoiden julkaisut

Vanhemmat julkaisut löytyvät TUTKAsta.

Opinnäytetyöt

Tiedot kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa tehdyistä opinnäytetöistä, eli maisterintutkielmista (graduista), lisensiaatintöistä ja väitöskirjoista, löytyvät Jyväskylän yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

Osan laitoksen oppiaineista opinnäytetyöt ovat listattuina myös laitoksen verkkosivuilla: