Julkaisut/publications 2015 - viestintätieteet/communication studies

Siitonen, M., Lahti, M., Koponen, J., & Vanhatalo, R. (Eds.). (2015). Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015. Prologos ry. Prologi. Retrieved from http://prologos.fi/prologi/index.php?page=vuosikirjat&year=2015 Open access

Schmidt, S., & Vos, M. (Eds.). (2015). Behavior and communication in CBRN crisis : Findings and recommendations in case of chemical, biological, radiological, and nuclear attacks on society. Pabst-Science Publishers.

Luoma-aho, V. (Ed.). (2015). ProComma Academic 2015 : Läpinäkyvä viestintä. Helsinki, Finland: ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry. ProComma Academic, 2.

Kuutti, H. (Ed.). (2015). Todenmukainen journalismi. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6101-5 Open access

Lauk, E. (Ed.). (2015). Turbulences of the Central and Eastern European Media. Cogitatio Press. Media and Communication, Vol 3, No 4. Retrieved from http://www.cogitatiopress.com/ojs/index.php/mediaandcommunication/issu... Open access

Boateng, K. J. (2015). Experts Experiencing JOCID. In S. Pyörre, & P. Alanko (Eds.), Shaping the perspectives of future journalists : JOCID 2007-2015 : journalism for civic involvement, democracy and development (pp. 152-159). Turun ammattikorkeakoulun raportteja, 212. Turun ammattikorkeakoulu. Open access

Canel, M.-J., & Luoma-aho, V. (2015). Crisis en la Administración Pública, oportunidad para la intangibilidad. In J. Villafañe (Ed.), La Comunicación empresarial y la gestión de los intangibles en España y Latinoamérica. Anuario (pp. 121-132). Madrid: Gedisa.

Crawford, B., & Simons, G. F. (2015). Book review: Shaules, Joseph (2015). The Intercultural Mind : Connecting Culture, Cognition, and Global Living. Human Technology, 11 (2), 165-168. doi:10.17011/ht/urn.201511113639 Open access

Croucher, S. (2015). Understanding Communication Theory: A Beginner's Guide. Routledge.

Croucher, S., & Rahmani, D. (2015). A longitudinal test of the effects of Facebook use on cultural adaptation. Journal of International and Intercultural Communication, 8 (4), 330-345. doi:10.1080/17513057.2015.1087093 Open access

Croucher, S., Rahmani, D., & Sommier, M. (2015). Intercultural Communication. In S. Croucher (Ed.), Understanding Communication Theory: A Beginner's Guide (pp. 114-147). Routledge.

Croucher, S., Sommier, M., & Rahmani, D. (2015). Intercultural communication: Where we’ve been, where we’re going, issues we face. Communication Research and Practice, 1 (1), 71-87. doi:10.1080/22041451.2015.1042422

Croucher, S., Sommier, M., Rahmani, D., & Appenrodt, J. (2015). A Cross-Cultural Analysis of Communication Apprehension : A Comparison of Three European Nations. Journal of Intercultural Communication, 2015 (38). Retrieved from http://www.immi.se/intercultural/nr38/croucher.html Open access

Fengler, S., Eberwein, T., Alsius, S., Baisnée, O., Bichler, K., Dobek-Ostrowska, B., . . . Zambrano, S. V. (2015). How effective is media self-regulation? Results from a comparative survey of European journalists. European Journal of Communication, 30 (3), 249 -266. doi:10.1177/0267323114561009

Hedman, E. (2015). Facilitating leadership team communication. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 266. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6390-3 Open access

Hedman, E., & Gesch-Karamanlidis, E. (2015). Facilitating Conversations That Matter Using Coordinated Management of Meaning Theory. OD Practitioner, 47 (2), 41-46. Open access

Hedman, E., & Valo, M. (2015). Communication challenges facing management teams. Leadership and Organization Development Journal, 36 (8), 1012-1024. doi:10.1108/LODJ-04-2014-0074 Open access

Heikka, T. (2015). The Rise of the Mediating Citizen: Time, Space, and Citizenship in the Crowdsourcing of Finnish Legislation. Policy and Internet, 7 (3), 268-291. doi:10.1002/poi3.98

Horila, T. (2015). Tiimi vuorovaikutusosaajana. In M. Virkajärvi (Ed.), Työelämän tutkimuspäivät 2014 : Työn monet muodot (pp. 16-30). Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja, 6/2015. Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9773-5 Open access

Hurme, P. (2015). Human Technology : Toward the Second Decade. Human Technology, 11 (1), 1-3. doi:10.17011/ht/urn.201505061737 Open access

Hurme, P. (2015). Academic Journal Publishing and Open Access. Human Technology, 11 (2), 94-99. doi:10.17011/ht/urn.201511113635 Open access

Hyvärinen, J., Laajalahti, A., & Vos, M. (2015). Enhancing citizen response to crises through communication : investigating expert views. International Journal of Emergency Management, 11 (4), 302-319. doi:10.1504/IJEM.2015.074044 Open access

Hyvärinen, J., & Vos, M. (2015). Developing a Conceptual Framework for Investigating Communication Supporting Community Resilience. Societies, 5 (3), 583-597. doi:10.3390/soc5030583 Open access

Hänninen, J., Takala, T., & Asunta, L. (2015). Avoin ongelmista - ongelma avoimuudesta? : arvonluonnin diskurssit integroiduissa raporteissa. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, 20 (2), 4-18. Retrieved from http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol20_no2_pages_4-18.pdf Open access

Jufereva, M., & Lauk, E. (2015). Minority language media and journalists in the context of societal integration in Estonia. Medijske Studije, 6 (11), 51-66. Retrieved from http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=205844 Open access

Kauppi, T. (2015). Opettaja kiusattuna : peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 253. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6202-9 Open access

Kiss, A. (2015). Language ideologies about learning historical minority languages : Hungarian in Romania and Swedish in Finland. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 267. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6412-2 Open access

Korpela, T. (2015). Dyadic relations between the main contractor and its suppliers : a case study to clarify critical factors in Metso Paper Ltd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 247. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6117-6 Open access

Koski, A., & Kuutti, H. (2015, 27.10.2015). Kolmannes kunnista ei vastannut julkisuuslain mukaiseen tietopyyntöön. Politiikasta.fi. Retrieved from http://politiikasta.fi/kolmannes-kunnista-ei-vastannut-julkisuuslain-m... Open access

Kuutti, H. (2015). Varmistusjournalismin työkäytännöt. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6195-4 Open access

Laajalahti, A. (2015). Tutkijoiden attribuutiot : Mistä vuorovaikutusosaaminen tai sen puute johtuu?. Aikuiskasvatus, 35 (1), 16-29.

Laajalahti, A., Hyvärinen, J., & Vos, M. (2015). Perspectives on citizens' crisis communication competence in co-producing safety. In E. Ordeix, V. Carayol, & R. Tench (Eds.), Public Relations, Values and Cultural Identity (pp. 77-92). Peter Lang.

Laapotti, T., & Mikkola, L. (2015). Kokousvuorovaikutuksen tehtäväkeskeiset funktiot sairaalajohtoryhmässä. Työelämän tutkimus, 13 (1), 38-55.

Lahti, M. (2015). Sharing cultural knowledge at work: a study of chat interactions of an internationally dispersed team. Language and Intercultural Communication, 15 (4), 513-532. doi:10.1080/14708477.2015.1031673 Open access

Lahti, M. (2015). Communicating interculturality in the world of work. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 174-179. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201602151570 Open access

Lahti, M. (2015). Communicating interculturality in the workplace. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 262. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6317-0 Open access

Lassila-Merisalo, M. (2015, 26.03.2015 ). Suomalainen tutkija ei osaa viestiä työstään. Portti-verkkolehti : näkökulmia avoimuuteen. Retrieved from http://portti.avointiede.fi/yleista/suomalainen-tutkija-ei-osaa-viesti... Open access

Lassila-Merisalo, M. (2015). "Muutin koko elämäni suuntaa" : Helsingin Sanomain Säätiön stipendiohjelman vaikutus toimittajan urapolkuun. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6307-1 Open access

Lassila-Merisalo, M. (2015). Minä ei yksin riitä. Suomen Lehdistö, 85 (2), 15. Open access

Lassila-Merisalo, M. (2015). Pienjulkaisijan tulot kertyvät pienistä puroista. Markkinointi ja mainonta, 23.1.2015 (2), 16-17.

Lauk, E. (2015). A View from the Inside : The Dawning Of De-Westernization of CEE Media and Communication Research?. Media and Communication, 3 (4). doi:10.17645/mac.v3i4.545 Open access

Lerssi-Lahdenvesi, A. (2015). Aina jonkun asialla, vai...? Sitoutumattomat sanomalehdet yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 252. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6183-1 Open access

Lievonen, M., & Luoma-aho, V. (2015). Ethical Hateholders and Negative Engagement. A Challenge for Organisational Communication. In A. Catellani, A. Zerfass, & R. Tench (Eds.), Communication Ethics in a Connected World : Research in Public Relations and Organisational Communication (pp. 285-303). Peter Lang Publishing Group. Open access

Loit, U. (2015, 28.10.2015). Muutkem alkoholireklaam ühtlasi joomarlusvastaseks sõnumiks. Postimees. Open access

Luoma-aho, V. (2015). Läpinäkyvää. ProComma Academic, 2015, 10-19. Open access

Luoma-aho, V. (2015). Stakeholder Engagement. In B. van Ruler (Ed.), Communicatie NU 2 (pp. 158-161). Adformatie Groep.

Luoma-aho, V. (2015). Understanding Stakeholder Engagement: Faith-holders, Hateholders & Fakeholders. RJ-IPR : Research Journal of the Insitute for Public Relations, 2 (1). Retrieved from http://www.instituteforpr.org/understanding-stakeholder-engagement-fai... Open access

Manninen, V. (2015). Todenmukainen verkkojournalismi. In H. Kuutti (Ed.), Todenmukainen journalismi (pp. 177-201). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6101-5 Open access

Mattlar, M. (2015). "Ei mitä hyvänsä rilutusta" : populaarimusiikin tie legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950-1982. Suomen Jazz & Pop Arkisto; Musiikkiarkisto JAPA.

Mattlar, M. (2015). Populaarimusiikin tiloja Helsingissä 1950-70 -luvuilla. In J. Jäppinen, & H. Vallisaari (Eds.), Musiikkia! : harrastajia ja musiikinystäviä Helsingissä (pp. 100-107). Helsinki, Finland: Helsingin kaupunginmuseo.

Meriläinen, N., & Vos, M. (2015). Public Discourse on Human Trafficking in International Issue Arenas. Societies, 5 (1), 14-42. doi:10.3390/soc5010014 Open access

Mykkänen, M. (2015). Valtionhallinnon viestintä muutoksessa. Media ja viestintä, 38 (2), 162-164. Retrieved from http://www.mediaviestinta.fi/arkisto/index.php/mv/article/view/82/67 Open access

Mykkänen, M. (2015). Todenmukainen pr. In H. Kuutti (Ed.), Todenmukainen journalismi (pp. 239-252). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6101-5 Open access

Mykkänen, M. (2015). Viktoriaaninen aika oli viestinnän ja informaation epookki. Tieteessä Tapahtuu, 33 (2), 20-23. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/49579 Open access

Mykkänen, M., & Vos, M. (2015). Contribution of Public Relations to Organizational Decision Making : Insights from the Literature. Public Relations Journal, 9 (2). Retrieved from https://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2015v09n02Mykkan... Open access

Olbertz-Siitonen, M. (2015). Transmission delay in technology-mediated interaction at work. PsychNology Journal, 13 (2-3), 203-234. Retrieved from http://www.psychnology.org/File/PNJ13(2-3)/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_13_2_OL... Open access

Olbertz-Siitonen, M., & Siitonen, M. (2015). The Silence of the Finns : exploring the Anatomy of an Academic Myth. Sosiologia, 52 (4), 318-333. Open access

Olkkonen, L. (2015). Stakeholder expectations : conceptual foundations and empirical analysis. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 270. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6386-6 Open access

Olkkonen, L. (2015). Audience Enabling as Corporate Responsibility for Media Organizations. Journal of Media Ethics, 30 (4), 268-288. doi:10.1080/23736992.2015.1082914

Olkkonen, L., & Luoma-aho, V. (2015). Broadening the Concept of Expectations in Public Relations. Journal of Public Relations Research, 27 (1), 81-99. doi:10.1080/1062726X.2014.943761

Orgad, S., & Nikunen, K. (2015). Communication and Critical/Cultural Studies. The Humanitarian Makeover, 12 (3), 229-251. doi:10.1080/14791420.2015.1044255

Pennanen, E. (2015). Hoitohenkilöstön käsitykset työyhteisön vuorovaikutuksen merkityksestä hyvinvoinnille. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 52-74. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601151111 Open access

Pörhölä, M. (2015). Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? : theoretical considerations. In H. Cowie, & C.-A. Myers (Eds.), Bullying among university students : cross-national perspectives (pp. 35-46). Abingdon: Routledge. Open access

Pörhölä, M., Cvancara, K., Kaal, E., Tampere, K., & Torres, B. (2015). Cross-cultural comparisons of bullying among university students : perspectives from Argentina, Estonia, Finland and the United States. In H. Cowie, & C.-A. Myers (Eds.), Bullying among university students : cross-national perspectives (pp. 127-142). Abingdon: Routledge. Open access

Raappana, M., & Valo, M. (2015). Vuorovaikutustehtävät virtuaalitiimien tapaamisissa. Prologi : puheviestinnän vuosikirja 2015, 2015, 107-134. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201601151109 Open access

Ruggiero, A., & Vos, M. (2015). Communication Challenges in CBRN Terrorism Crises : Expert Perceptions. Journal of Contingencies and Crisis Management, 23 (3), 138-148. doi:10.1111/1468-5973.12065 Open access

Ruggiero, A., Vos, M., Mykkänen, M., & Palttala, P. (2015). CBRN Communication Scorecard. In S. Schmidt, & M. Vos (Eds.), Behavior and communication in CBRN crisis : Findings and recommendations in case of chemical, biological, radiological, and nuclear attacks on society (pp. 106-139). Pabst-Science Publishers. Open access

Salo-Lee, L. (2015). Intercultural communication as intercultural dialogue : Challenges and New Paths. In F. Jiang (Ed.), China intercultural communication annual (pp. 174-215). China Social Sciences Press.

Salokangas, R. (2015, 57). Sanomalehdistö historian saatossa: valistusta, mobilisaatiota, uutisia, viihdettä. Kansalliskirjasto, pp. 27-29.

Salokangas, R. (2015). The Shadow of the Bear : Finnish Broadcasting, National Interest and Self-censorship during the Cold War. In H. G. Bastiansen, & R. Werenskjold (Eds.), The Nordic Media and the Cold War (pp. 67-82). Göteborg: Nordicom.

Salokangas, R. (2015). Foreign Correspondents in Finland: News from the Fringe of Europe. In G. Terzis (Ed.), Mapping Foreign Correspondence in Europe (pp. 86-92). Routledge.

Siitonen, M. (2015). Communication in video games : From players to player communities. In L. Cantoni, & J. A. Danowski (Eds.), Communication and Technology (pp. 103-117). Handbooks of Communication Science, 5. Berlin: De Gruyter. doi:10.1515/9783110271355-007

Sormanen, N., & Dutton, W. H. (2015). The Role of Social Media in Societal Change : Cases in Finland of Fifth Estate Activity on Facebook. Social Media and Society, 1 (2), 1-16. doi:10.1177/2056305115612782 Open access

Stopniece, S. (2015). China-Finland Co-operation, Trade, and Investment: In Search of Common Ground. Journal of China and International Relations, 3 (1), 130-150. Retrieved from http://journals.aau.dk/index.php/jcir/article/view/1149/970 Open access

Stopniece, S. (2015). “Opportunities, but Nothing Very Concrete” : The Challenge Finns Face with Chinese Delegations’ General Level of Interest in Finland. Asia in Focus, 2015 (1), 23-29. Retrieved from https://niasasiainfocus.files.wordpress.com/2015/11/asia-in-focus-issu... Open access

Taiminen, K. (2015). Maksettujen mediasisältöjen läpinäkyvyys. ProComma Academic, 2015, 20-31.

Taiminen, K., Luoma-aho, V., & Tolvanen, K. (2015). The transparent communicative organization and new hybrid forms of content. Public Relations Review, 41 (5), 734-743. doi:10.1016/j.pubrev.2015.06.016

Uotila, P. (2015). Pienikin pärjää digissä. Suomen Lehdistö, 85 (1), 18.

Uotila, P. (2015). Lieka ei ole lyhentynyt. Suomen Lehdistö, 85 (2), 18.

Uotila, P. (2015). Väittämistä varmistamiseen. Suomen Lehdistö, 85 (3), 18.

Uotila, P. (2015). Luovuuden johtamista. Suomen Lehdistö, 85 (6), 18.

Uotila, P. (2015). Lehtikieli on laatuasia. Suomen Lehdistö, 85 (5), 18.

Uotila, P. (2015). Ulvilan opetukset. Suomen Lehdistö, 85 (7), 18.

Uotila, P. (2015). Uutispaketeista palveluiksi. Suomen Lehdistö, 85 (8), 18.

Uskali, T. (2015). Big Data ja mediasuhteet : miten suuret data-aineistot mullistavat taas. ProComma Academic, 2015, 76-92. Open access

Uskali, T., & Kuutti, H. (2015). Models and Streams of Data Journalism. The Journal of Media Innovations, 1 (2), 77-88. Retrieved from https://www.journals.uio.no/index.php/TJMI/article/download/882/1160 Open access

Viitanen, E., Mikkola, L., & Parviainen, H. (2015). Good medical leadership assessed by doctors in training. HealthMED, 9 (5), 190-198. Retrieved from http://www.healthmed.ba/pdf/healthmed_9_5_web.pdf Open access

Vos, M. (2015). Communication Health Check : Measuring Corporate Communication Performance. Journal of Business Studies Quarterly, 7 (1), 63-70. Retrieved from http://jbsq.org/wp-content/uploads/2015/09/September_2015_6.pdf Open access

Vos, M., & Gouw, N. d. (2015). Crisiscommunicatie wiki voor professionals : Europees project accentueert samenwerking met burgers. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, 13 (1), 38-39. Retrieved from https://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/mnvc.aspx Open access

Vuorinen, M. (2015). Organising capacity - a collective process leading to place branding : coordination, co-operation and engagement. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 246. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6119-0 Open access

Zhang, B., & Vos, M. (2015). How and Why Some Issues Spread Fast In Social Media. Online Journal of Communication and Media Technologies, 5 (1), 90-113. Retrieved from http://www.ojcmt.net/download/how-and-why-some-issues-spread-fast-in-s... Open access