Lisensiaatintyöt

Lisensiaatintöiden saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

2010

HYTÖNEN, Timo: Käenpoika journalistin pesässä. Monimediaalisen uutisjournalismin mahdollisuus - tapauksena Yleisradion alueelliset uutiset. 2010

ROMO-MURPHY, Eila: The historical development of the Mongolian media landscape : media ecology approach to the development of the Mongolian media from the 1200s to the new millennium, recognizing community radio as a sign of a new era of participatory communication. 2010

2009

IKONEN, Janne: Mitä eroa on vitsillä ja uutisella? Komiikka todellisuuden kuvaamisen ja journalismin välineenä. 2009

MATTLAR, Markus: Protesti, vitsi vai äärioikeiston nousu? Tony Halmeen vaalivoitto ja radikaali oikeistopopulismi suomalaisessa politiikan journalismissa. 2009

2008

SALMELA, Kreeta: Kansalaislähteiden käyttö sähköisten medioiden
kriisiuutisoinnissa. 2008

2006

MÄKILÄ, Kimmo: Ydinaseiden diskurssit ja niiden muutokset Helsingin Sanomissa ja New York Timesissa 1945-1998. 2006

VIRKKUNEN, Henna: "Ministeri saa syyttää vain itseään": ministerieroihin johtaneet poliittiset skandaalit uutistapahtumina Juhantalosta Jäätteenmäkeen 1992-2003. 2006

2005

AITAMURTO, Tanja: "Hyvien perheiden pojat murhasivat kylmästi - miksi?" Sosiaalisen ongelman synty, syyt ja seuraukset Heinojen surmaa seuranneessa moraalisessa myrskyssä. 2005

2004

LEHTO, Keijo: Aatteista periaatteisiin. Suomalaisten seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971-2003. 2004

RUUSUNEN, Aimo: Rajapinnalla. Naapurimaan todellisuus ja kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi 1964-1973. 2004

2003

HIETAHARJU, Mikko: Mykkä todistaja. Valokuvan rakenne-elementit ja merkitykset. 2003

2002

HANKALA, Mari: Sanomalehti mediakasvatuksessa: kokeiluja perusopetuksen 7.-9. luokilla. 2002

JUPPI, Pirita: Terroristeja, Disney-sukupolvea vai eettistä etujoukkoa? Eläinoikeusliike määrittelykamppailun ja marginalisoinnin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. 2002

PULKKINEN, Hannu: Kasvojen pesu vai kunnon sauna? Suomalaiset päivälehdet graafisen muotoilun kohteina vuosina 1991-2001. 2002

2001

USKALI, Turo: Moskovan tarkkailijat. Kansan Uutisten ja Uuden Suomen Moskovan-kirjeenvaihtajuudet 1957-1975. 2001

2000

HUJANEN, Erkki: Lukijakunnan rajamailla. Maakuntalehden ei-tilaajan mediakäyttäytyminen ja suhde sanomalehtijournalismiin. 2000

SUMIALA-SEPPÄNEN, Johanna: Kertomuksia rippituolissa. Uskonnollinen tv-ohjelma postmodernin mediakulttuurin kontekstissa. 2000

1998-1999

RIESKJÄRVI, Esa: Pelureita ja sankareita julkisuudessa. Mediakertomus yrityskaupasta. 1999

LEHIKOINEN, Taisto: Mediauskonto. Tapauksena suomalaiset paikallisradiot. 1998

LÖYTÖMÄKI, Jukka: Kannanottoja uutisessa. Poliittiset uutiset sanomalehden taustan ilmentäjänä. 1998

1995-1997

HYNNINEN, Asko: Julkisen ja salaisen rajat maakuntien EU-tukihallinnossa. Kartoitus journalismin ehdoista ja mahdollisuuksista uudessa julkisuuskulttuurissa. 1997

VIRTAPOHJA, Kalle: "Se on siinä." Tutkimus jääkiekon maailmanmestaruudesta, mediasta ja urheilusankaruuden tuottamisesta. 1996

ORJALA, Jaana: Omaksi ja maakunnan hyväksi. Alueellisten ykköslehtien levikkialuetta yhdistävä ja puolustava sisältö ja alueellisuuden ehdot. 1995

1993

KUUTTI, Heikki: "Tässä tarvitaan tutkivaa journalismia." Suomalaisen journalismin tutkivuus amerikkalaisen investigative reporting -perinteen valossa. 1993

MERVOLA, Pekka: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Helsinkiläisten ja jyväskyläläisten sanomalehtien ulkoasukaudet ja ulkoasukausien muutossyyt 1840-luvulta 1980-luvulle. 1993