Väitöskirjat

Väitöskirjojen saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston väitöskirjahaun kautta.

2018

LOIT, Urmas: Implementation of media governance: A liberal approach in the context of a small market. 2018

SORMANEN, Niina: Social network site communities as agents and spaces of pursuing influence in society: Forms, stages and attributes of building communicative power. 2018

2017

HEIKKA, Taneli: Dialogic Journalism. How Can Journalists Participate in the Networks of Social Innovation? 2017

2016

KEDRA, Joanna: Interpretation of journalistic photographs as an instrument of visual literacy education. 2016

KIVISTÖ, Tapio: Kohti aikakauslehden ydintä. Suomalainen aikakauslehti, lukijan tarpeet ja mediamurros. 2016

2015

LERSSI-LAHDENVESI, Arja: Aina jonkun asialla, vai...? Sitoutumattomat sanomalehdet yhteiskunnallisina vaikuttajina pääkirjoitussivuillaan. 2015

MATTLAR, Mikko: ”Ei mitä hyvänsä rilutusta”. Populaarimusiikin tie legitiimiksi kulttuuriksi Helsingin Sanomissa 1950–1982. 2015

2014

KARVALA, Kreeta: Kaaoksen kesyttäjät. Uutismediat nettimurroksessa 2006-2012. 2014

2013

HYTÖNEN, Timo: Uutinen syntyy uudelleen. Uutinen ja uutisjournalismi monimediaisessa toimintaympäristössä - tapauksena Yleisradion alueelliset uutiset. 2013

PAIMRE, Marianne: Narkoprobleemide kajastamine Eesti ajakirjanduses (1993-2009). 2013

RIPATTI-TORNIAINEN, Leena: Ihminen julkisessa maailmassa. Näkökulmia julkista toimijaa ja julkison
muodostumista koskeviin käsityksiin
. 2013

2012

ZAREFF, Janne: Journalistinen komiikka. Teoreettisia ja käytännöllisiä avauksia. 2012

2011

HANKALA, Mari: Sanomalehdellä aktiiviseksi kansalaiseksi? Näkökulmia nuorten sanomalehtien lukijuuteen ja koulun sanomalehtiopetukseen. 2011

JÄRVI, Ulla: Media terveyden lähteillä. Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa. 2011

PAKKANEN, Irene: Käydään juttukauppaa. Freelancerin ja ostajan kohtaamisia journalismin kauppapaikalla. 2011

2009

LASSILA-MERISALO, Maria: Faktan ja fiktion rajamailla. Kaunokirjallisen journalismin poetiikka suomalaisissa aikakauslehdissä. 2009

2008

PIETILÄ, Jyrki: Kirjoitus, juttu, tekstielementti. Suomalainen sanomalehtijournalismi juttutyyppien kehityksen valossa printtimedian vuosina 1771 - 2000. 2008

PULKKINEN, Hannu: Uutisten arkkitehtuuri. Sanomalehden ulkoasun rakenteiden järjestys ja jousto. 2008

RUUSUNEN, Aimo: Todeksi uskottua. Kansandemokraattinen Neuvostoliitto-journalismi rajapinnan tulkkina vuosina 1964 - 1973. 2008

2007

HUJANEN, Erkki: Lukijakunnan rajamailla. Sanomalehden muuttuvat merkitykset arjessa. 2007

MÄKILÄ, Kimmo: Tuhoa, tehoa ja tuhlausta. Helsingin Sanomien ja New York Timesin ydinaseuutisoinnin tarkastelua diskurssianalyyttisestä näkökulmasta 1945 - 1998. 2007

2006

HIETAHARJU, Mikko: Valokuvan voi repiä: valokuvan rakenne-elementit, käyttöympäristöt sekä valokuvan syntyminen. 2006

LEHTO, Keijo: Aatteista arkeen: suomalaisten seitsenpäiväisten sanomalehtien linjapapereiden synty ja muutos 1971 - 2005. 2006

2004

HOLMBERG, Jukka: Etusivun politiikkaa. Yhteiskunnallisten toimijoiden representointi suomalaisissa sanomalehtiuutisissa 1987 - 2003. 2004

JUPPI, Pirita: "Keitä me olemme? Mitä me haluamme?" Eläinoikeusliike määrittelykamppailun, marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. 2004

2003

LEHIKOINEN, Taisto: Religious media theory. Understanding mediated faith and Christian applications of modern media. 2003

SEPPÄLÄ, Antti: Todellisuutta kuvaamassa - todellisuutta tuottamassa. Työ ja koti television ja vähän radionkin uutisissa. 2003

USKALI, Turo: "Älä kirjoita itseäsi ulos." Suomalaisen Moskovan-kirjeenvaihtajuuden alkutaival 1957 - 1975. 2003

2001

SUMIALA-SEPPÄNEN, Johanna: Nomadit rippituolissa. Medioidun uskonnon moraalisen järjestyksen dynamiikka (post)modernin television ja kulttuurin kontekstissa. 2001

2000

HUJANEN, Jaana: Journalismin maakunnallisuus. Alueellisuuden rakentuminen maakuntalehtien teksteissä ja tekijöiden puheessa. 2000

HYNNINEN, Asko: Periaatteessa julkista. Julkisuusperiaatteen käytäntö EU-Suomen päätöksenteossa ja journalismissa. 2000

1998

VIRTAPOHJA, Kalle: Sankareiden salaisuudet. Journalistinen draama suomalaista urheilusankaria synnyttämässä. 1998

1995

KUUTTI, Heikki: Tutkiva journalismi. Journalistinen suuntaus ja suomalaisen journalismin tutkivuus. 1995

MERVOLA, Pekka: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771 - 1994. 1995