Lisensiaatintyöt

Lisensiaatintöiden saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

2006

KOKKONEN, Lotta: Pakolaisten interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet vieraassa maassa. 2006

2005

YLINEN, Annaleena: Teknologiavälitteinen vuorovaikutus läheisissä viestintäsuhteissa. 2005

2004

COOLS, Carine: Relational Dialectics: Theoretical Considerations on Intercultural Couples. 2004

2001

AITTONIEMI, Eeva-Leena: Tyttönä teekkariyhteisössä. Naisopiskelijoiden kokemuksia ystävyydestä, verkottumisesta sekä ryhmä- ja kiltatoiminnasta miesvaltaisessa opiskelijaympäristössä. 2001

KALLIO, Kirsi: Työyhteisö viestintäteknologian käyttäjänä. Miten ymmärtää yhteistoiminnan mahdollistavan teknologian käyttöönottoa ja käyttöä suomalaisen monitoimialakonsernin kahdessa työyhteisössä? 2001

LEHTO, Sari: Opetusviestinnän vuorovaikutteisuus monimuoto-opetuksessa. 2001

TAINIO, Susanna: Äänestäjien keskustelut vaaleista. Kevyttä jutustelua vai varsinaista politiikkaa? 2001

2000

ALMONKARI, Merja: Esiintymisvarmuutta etsimässä. Yliopisto-opiskelijoiden oppimisen ja jännittämisen kokemukset esiintymistaidon kursseilla. 2000

MIKKOLA, Leena: Supportiivinen viestintä hoitotyössä. Sosiaalisen tuen tutkimusnäkökulmien tarkastelua. 2000

1998-1999

SUOMALAINEN, Emma: Työelämäsuuntautuneisuus viestinnän opetuksessa. Ammattikorkeakoulujen viestinnän opetuksen tarkastelua. 1999

KESKINEN, Riku: Suomalaisen puhetaidon kirjallisuuden lähtökohdat. 1998

TAKALA, Eeva: Viestijäkuvan tutkiminen haastattelemalla. Näkökulmia empiirisiin, teoreettisiin ja metodologisiin mahdollisuuksiin. 1998

1997

KONTIO, Mirja: Seurakuntaorganisaation sisäinen viestintä yhteisöllisenä prosessina. 1997

VALKONEN, Tarja: Puheviestintätaitojen arviointi lukion päättökokeessa. 1997

VALOKORPI, Pirjo: Puheviestintätaidot ja opettajuus. Aineenopettajaksi opiskelevien viestintäkäyttäytyminen ja puheviestintätaidot opetusharjoittelun aikana. 1997

1995-1996

LAUKKANEN, Tuula: Keskoslapsen perheen viestintä terveydenhuollon ammatti-ihmisten kanssa. 1995

SEPPÄLÄ, Riitta: Luokanopettajien ja luokanopettajiksi opiskelevien puheviestintähuolet. 1996

VÄLIKOSKI, Tuula-Riitta: Alioikeuden arkipäivää. Oikeussaliviestintä puheenjohtajan näkökulmasta. 1996

1993-1994

KARSTINEN, Eija: Poliisikuulustelu puheviestinnän näkökulmasta. Poliisin viestintä omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen kuulusteluissa ja kuulustelujen rakenne. 1994

ISOTALUS, Pekka: Toimittaja kuvaruudussa. Esiintyminen televisiokontekstissa. 1993

1991-1992

GERLANDER, Maija: Sopimaton kieli Yleisradion valtakunnallisissa radio-ohjelmissa. 1992

PURO, Jukka-Pekka: Interpersonaalisen viestinnän mallintaminen. Shannonista ja Weaverista 1990-luvun mahdollisuuksiin. 1992

PÖRHÖLÄ, Maili: Esiintymisjännityksen ilmeneminen vireystilan muutoksissa yleisöpuheen aikana. Puhujan esiintymiskokemuksen, tilannekokemusten ja sydämen lyöntitiheyden välisen yhteyden tarkastelua. 1991

1988

VALO, Maarit: Radiopuhe: kuuntelijoiden arviointia radiopuhujista ja heidän äänestään. 1988