Väitöskirjat

Väitöskirjojen saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston väitöskirjahaun kautta.

2018

HORILA, Tessa: Vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä. 2018

LAAPOTTI, Tomi: Vuorovaikutus sairaalajohtoryhmien kokouksissa. 2018

PENNANEN, Eveliina: Hallinnollinen vuorovaikutus sairaalatyöyhteisössä. 2018

RAAPPANA, Mitra: Onnistuminen työelämän tiimeissä. 2018

2015

HEDMAN, Eerika: Facilitating leadership team communication. 2015

KAUPPI, Teemu: Opettaja kiusattuna. Peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. 2015

LAHTI, Malgorazata: Communicating Interculturality in the Workplace. 2015

2014

LAAJALAHTI, Anne: Vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen tutkijoiden työssä. 2014

LAAKSONEN, Vilja: Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä. 2014

2012

AIRA, Annaleena: Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. 2012

HERKAMA, Sanna: Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa. 2012

PURHONEN, Pipsa: Interpersonal communication competence and collaborative interaction in SME internationalization. 2012

2011

COOLS, Carine: Relational Dialectics in Intercultural Couples' Relationships. 2011

2010

KOKKONEN, Lotta: Pakolaisten vuorovaikutussuhteet: Keski-Suomeen muuttaneiden pakolaisten kokemuksia vuorovaikutussuhteistaan ja kiinnittymisestään uuteen sosiaaliseen ympäristöön. 2010

2009

ROUHIAINEN-NEUNHÄUSERER, Maijastiina: Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisen viestintähaasteet tietoperustaisessa organisaatiossa. 2009

2007

ALMONKARI, Merja: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa. 2007

SIITONEN, Marko: Social Interaction in Online Multiplayer Communities. 2007

SIVUNEN, Anu: Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tiimeissä. 2007

2006

MIKKOLA, Leena: Tuen merkitykset potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksessa. 2006

2003

GERLANDER, Maija: Jännitteet lääkärin ja potilaan välisessä viestintäsuhteessa. 2003

KOSTIAINEN, Emma: Viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena. 2003

VALKONEN, Tarja: Puheviestintätaitojen arviointi: näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. 2003

1998

KARSTINEN, Eija: Keskustelusta pöytäkirjaksi. Kuulustelijoiden ja rikoksesta epäiltyjen viestintä poliisikuulustelussa. 1998

1996

ISOTALUS, Pekka: Toimittaja kuvaruudussa. Televisioesiintyminen vuorovaikutuksen näkökulmasta. 1996

PURO, Jukka-Pekka: Towards a phenomenological theory of interpersonal communication. 1996

1995

PÖRHÖLÄ, Maili: Yksin yleisön edessä. Esiintymisjännitykseen ja esiintymishalukkuuteen liittyvät kokemukset, käyttäytymispiirteet ja vireytyminen yleisöpuhetilanteessa. 1995

1994

VALO, Maarit: Käsitykset ja vaikutelmat äänestä. 1994

1986

SALLINEN, Aino: Finnish communication reticence. Perceptions and self-reported behavior. 1986