Maisterintutkielmat

Maisterintutkielmien saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

2018

ARFFMAN, Tanja: Palkka-avoimuuden kokemus työyhteisössä. 2018

CEDERBERG, Susanne: Looking into the spillover effect – What happens to reputation when brand expectations transfer inside brand portfolio. 2018

MANELIUS, Suvi: Avoin, nopea, hajautettu – kohti rihmastomaista Puolustusvoimien viestintää. 2018

NOUSIAINEN, Laura: Pari askelta edellä vai jo useampi jäljessä? Tulevaisuuden viestintätyö ja sen vaatimat osaamistarpeet. 2018

PELTONEN, Ulla: Retoriset temput tiedotteissa – Millä keinoin kustannusyhtiöt pyrkivät vakuuttamaan yleisönsä? 2018

RISTIMELLA, Kaisa: Strateginen tiedeviestintä. Tutkijoiden näkemyksiä tiedeviestinnän toteutumisesta. 2018

TOIVANEN, Petra: Sosiaalisen median vaikuttajien ja yritysten väliset brändiyhteistyöt – Miksi, kenen kanssa ja miten yhteistyötä tehdään? 2018

2017

BRANDT, Kia: Advertising  theories and practice: Experiences of Finnish practitioners. 2017

HAKKARAINEN, Minna: Sisäisen viestinnän merkitys henkilöstön työhyvinvoinnille muutostilanteessa. 2017

HALONEN, Ville: Paskamyrsky viskilasissa. Viestintäkriisin leimahduksen elinkaari syksyn 2014 viskikohussa. 2017

KALLIO, Tanja: Aikakausmedia digitaalisessa ympäristössä – mistä tekijöistä syntyvät menestyksen mahdollisuudet? Yleisöyhteisöjen tavoittelu, yhteisen arvon luominen & yleisöjen sitouttaminen. 2017

KALLIS, Pinja: Journalistista viestintäammattilaiseksi – suomalaisen alanvaihtokeskustelut diskurssit. 2017

KARLSSON, Fanny & MÄKINEN, Sisko: Mistä työntekijälähettiläät puhuvat Twitterissä? – Case #Valiojengi

KOIVISTO, Minna: Osallistujien motivaation muodostuminen ja hyödyntäminen online-yhteisöissä. 2017

KYÖSTILÄ, Eeva-Liina: Vuorovaikutus johtamisen perustana. Käsityksiä dialogisesta johtamisesta. 2017

LIIMATAINEN, Iia: Kirjallisuuskatsaus kuluttajien brändisitoutumisesta sosiaalisessa mediassa. 2017

MANNILA, Erikka: Kohti turvallisuuden kulttuuria – Kuinka viestinnän keinoin voi kehittää organisaation turvallisuutta? 2017

METSO, Eero: Sidosryhmien näkökulmia paikkabrändin kehittämiseen. 2017

OLKONIEMI, Antti-Matti: CSR for financial stakeholders: Frame analysis of sustainability reports. 2017

RIIKONEN, Maria: Exploring citizens’ legitimacy judgments about governmental refugee policies. 2017

RÄIHÄ, Elina: Sparraussuhteen jännitteiset dialogiset ihanteet. 2017

2016

ANTIKAINEN, Elli: Sisäisen viestinnän rooli ketterän strategian toimeenpanossa. 2016

CAMPELLO, Kirsi: Viestinnän rooli hanketulosten levittämisessä ja valtavirtaistamisessa. 2016

GRATSCHEW, Maarit: A netnographic study of how professionals perceive personal branding in LinkedIn. 2016

HAAPAKOSKI, Tiina: Yritysblogien dialogiset ominaisuudet suomalaisissa mainos- ja viestintätoimistoissa. 2015

HAKOLA, Juho: Adapting Net Promoter thinking in public sector organizations. 2016

HARA, Minea: Positive corporate communication. The role of positive equity storytelling in non-regulated investor relations. 2016

HIIPAKKA, Emilia: Jäsenlähtöinen markkinointiviestintä seurakunnissa. 2016

HÄGGMAN, Eevi: Vastuullisuudesta neuvotteleminen yritysten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Vuoropuhelun mahdollistajat ja estäjät. 2016

JAKONEN, Nina: The Complex Nature of Brand Relationships: Interpersonal or Parasocial Love? 2016

KAIKKONEN, Katriina: Ulkoisen ympäristön monitoroinnin tulevaisuus. 2016

KEMPPAINEN, Birgitta: Kohti vuorovaikutteista ja osallistavaa sisäistä viestintää – viestintätoimijuuden edellytykset. 2016

KIRSSI, Elina: An intergovernmental organization and its reputation according to the politicians. Case: The United Nations in Finland. 2016

KOSKINEN, Hanna: Viestinnän strateginen rooli organisaatiossa – näkemyksiä viestinnän strategisesta luonteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 2016

KUMPULAINEN, Kati: Viestinnän rooli organisaatiokulttuurin rakentamisessa fuusion jälkeen – Case Valtori. 2016

LAAJALAHTI, Toni: Paha, pahempi muutos. Miksi muutosta vastustetaan? 2016

NYKÄNEN, Anniina: Käsityksiä terveysviestinnän luotettavuudesta ja ristiriitaisuudesta internetissä. 2016

PAAJOKI, Emmi: "Aina on varmaan parannettavaa". Asiakasodotusten tunnistaminen ja luokittelu B2B-asiakkuussuhteessa. 2016 

RINKINEN, Joonas: Poliittinen vaikuttaminen murroksessa? Näkemyksiä kansalaisaloitteen ja sosiaalisen median roolista vaikuttamiskanavina. 2016

RISSANEN, Maarit: Crisis preparedness through co-operation between municipalities and non-governmental organizations. 2016

SAVOLAINEN, Mikko: Tough crowd. Consumer acceptance of equity crowdfunding platforms. 2016

SYDÄNMAANLAKKA, Veera: Humanitarian Issues on Facebook. 2016

SÄTERI, Annamari: Kun brändistä tulee media. Miksi brändijournalismia kulutetaan ja kuinka sen sisällöt koetaan? 2015

TUHKALA, Veera: Credibility of Online Comments in the HPV Vaccination Discussion in Finnish Online Forums. 2016

VAHTERA, Elina: Lähettilyys kolmannen sektorin organisaatioissa - miten lahjoittajista saadaan organisaation suosittelijoita? 2016

VIROLAINEN, Mia: Hashtagin kaappaaminen Twitterissä – huumoria, kritiikkiä ja huutelua. 2016

VÄKEVÄINEN, Riitta: Yhteiskunnallisen vaikuttamisviestinnän kriittiset elementit – Case study: Opiskelija- ja nuorisojärjestöjen eläkeuudistuslobbaus. 2016

2015

HENRIKSSON, Eini: “Ehkä just se, että on niin paljon lähempänä kuin se asiantuntija” – Terveys- ja hyvinvointibloggaajat terveysviestinnän kentällä. 2015

HUTTUNEN, Reija: Pelastuslaitosten kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa. 2015

HYVÄRINEN, Miia: Olipa Kerran Organisaatio. Portfoliogradu organisaatiotarinoiden ihmeellisestä maailmasta. 2015

HÄNNINEN, Jaakko: Avoin ongelmista - ongelma avoimuudesta? Arvonluonnin diskurssit integroiduissa raporteissa. 2015

IKONEN, Pasi: Codes of Ethics in the Age of Online Sponsored Content. 2015

JOENSIVU, Suvi: Communication students’ motives and attitudes towards personal branding. 2015

KARJALAINEN, Annamari: Supporting employee engagement with internal communication for high reliability. 2015

KATAJAMÄKI, Outi: Ammattilaisten ja opiskelijoiden käsityksiä viestintäosaamisesta kuvataiteilijan työssä. 2015

KOPONEN, Katri: Ajatusjohtajuus pelialalla: Mistä se koostuu ja miten siitä viestitään? 2015

KOSKI, Leena: Nuorten aikuisten ajatuksia Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. 2015

KUULA, Maria: "Voisko ensin ottaa helpomman kysymyksen?" Eeettisen organisaatiokulttuurin diskurssit suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. 2015

LARVUS, Eero: Viestintä muutosjohtamisen haasteena. Ylimmän johdon näkökulmia muutosten onnistumiseen ja muutosviestintään. 2015

LEHTO, Markus: Sponsored Content Credibility. An Integrative Analysis. 2015

PELLINEN, Noora: Viestintä kuntien käyttäjälähtöisissä palveluinnovaatioissa. 2015

RAHKONEN, Sonja: Sisältöstrategia sidosryhmälähtöisen verkkoviestinnän työkaluna. 2015

RIIKONEN, Jasmiina: Integrated approach to analysis of communication in issue arenas. Building a balanced communication strategy portfolio - case Paperinkeräys Oy. 2015

SALOKANTO, Marketta: Viestintä muutosjohtamisen haasteena. Ylimmän johdon näkökulmia muutosten onnistumiseen ja muutosviestintään. 2015

SHARMA, Heidi: Yritysblogi brändiviestinnän välineenä. 2015

SOHLO, Pirjo: Tracking the Finnish social and health care reform. Issue arena analysis in a major online news medium. 2015

SUHANKO, Elina: From print to online - How lifestyle magazine editors-in-chief perceive advertising influence. 2015

SULKU, Anniina: Towards transparent disclosure. Theoretical view. 2015

SUNNARI, Minna: Näkemyksiä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisistä verkostoista. 2015

UOTILA, Laura: Jaettujen tavoitteiden viestintä kansalaisjärjestöjen välisessä yhteistyössä. 2015

2014

EKLUND, Hannele: Svengiä vai schwungia? Luovan asiantuntijaorganisaation näkökulmia viestintään. 2014

HAIKARAINEN, Johanna: Astroturfing as a Global Phenomenon. 2014

HEINONEN, Otto: Yhteiskuntavastuun merkitys suomalaisten pankkien maineelle. 2014

HRISTOV, Jenna: Asiakastyytyväisyyden merkitys ja koostumus mainostoimistossa. 2014

LAAKSONEN, Reetta: Strategia kunnan maineenmuodostajana - Hämeenlinnan kaupungin julkisuuskuva paikallislehdistössä. 2014

LIEVONEN, Matias: Stakeholder anger - Negative engagement towards organizations online: a literature review. 2014

PIRINEN, Aija: Terveysteknologiayritysten suhdetoiminta ja verkostojen rakentaminen kansainvälisillä markkinoilla. 2014

PUHAKKA, Tiina: Viestintäkulttuuri ja muutosviestintä sairaalaorganisaatiossa. Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. 2014

RIITESUO, Mirva: Sosiaalinen media osaksi Keski-Suomen Osuuspankin viestintää. 2014

SAARI, Katriina: Mediajulkisuus lentoyhtiön kriisissä - Finnairin matkalaukkukriisin kartoitusta. 2014

SVAHN, Mari: Kansalaisten tiedontarpeet ja viestintäteknologian käyttö sekä sosiaalisen median rooli poikkeus- ja vaaratilanteissa. 2014

TAURIAINEN, Anniina: Organisaatioiden verkkopresenssi. 2014

TIIHONEN, Anna: Viestintäjohtajien näkemyksiä viestinnän merkityksestä suomalaisten virastojen strategiaprosessissa. 2014

TORKKELI, Hanna-Kaisa: Measuring the quality of media relations in an EU institution. Developing and testing a measurement model. 2014

TUOMIKOSKI, Jatta: Vuorovaikutus ja sen merkitys aikakauslehden verkkoyhteisössä. 2014

VIHERKOSKI, Emilia: Julkisyhteisön mediavälitteinen julkisuuskuva. 2014

VILLANEN, Oskari: Perheyrityksen muutosprosessi - Viestinnän toteutus ja kehittäminen. 2014

VIRTANEN, Jarna: Transparency in development communication. 2014

2013

AUER, Pauliina: Halutaan hyvä tyyppi. Viestintäalan työnantajien toiveet ja vaatimukset. 2013

ERKKILÄ,  Taina: Sisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa. 2013

HIETA, Mikko: Sosiaalinen media ja organisaation maine. Ilmavoimat IRC-galleriassa. 2013

KOIVISTO, Hanna: "Viestintä on aina läsnä." Kerronnallinen tutkimus projektijohtamisesta. 2013

LAINE, Annika: Museoiden legitimiteetin ainekset ja uhkatekijät: Suomen käsityön museon stakeholdereiden näkökulma. 2013

LAURILA,  Heidi: Scandic-hotellien mediajulkisuus suomalaisissa sanomalehdissä. 2013

MUHONEN, Tuomas: Keski-Suomen ELY-keskuksen sisäinen viestintä ja toimintakyky organisaatiomuutoksessa. 2013

PENNANEN, Anna-Liisa: Teema vai kriisi? VR sosiaalisessa mediassa. 2013

PENTTINEN, Elina: Kultapoikia, pilkkuvirheitä ja Suomi-teemaa: Jääkiekon maailmanmestaruuskisojen 2012 mediajulkisuus Helsingin Sanomissa. 2013

RYTILAHTI, Riikka: Viestinnän ammattilaisten käsityksiä muutosviestinnästä yt-neuvotteluprosessin aikana. 2013

SIEVÄNEN-ESKELINEN, Kirsi: Kirjankustantajien viestintä verkossa. 2013

SORKO, Anna: Vesiosaamiskeskuksen B2B-yhteisbrändi yhteisarvon tuottamisen tukena. 2013

TAIMINEN, Kimmo: Content-oriented consumer engagement online. Cognitive and affective brand effects of SME's thematic content strategy. 2013

TAPANAINEN, Anne: Organisaatioidentiteetti merkitysten tuottajana. 2013

TURPEINEN, Kati: Suomalaisen oppikirjan tarina osana yrityskuvan muodostumista. Case Kustannusosaleyhtiö Otava Oy. 2013

YLI-PATOLA, Sanna: Seurojen tekemän viestinnän merkitys voimisteluseurojen vapaaehtoistoiminnassa. 2013

2012

ENGELS, Pamela: Online communication practice and strategy of Finnish manufacturers of agricultural and forest machinery. 2012

HAVU, Elina: Yrityksen vastuullinen viestintä - jaettu vastuu vai johdon propagandaa? 2012

HUOTARI, Anu: Playing by the game rules. The business responsibility of Stora Enso. 2012

KAIRYTE, Jurgita: Risk Communication and Risk Perception: The Case of Nuclear Power Public Debate in Lithuania. 2012

KANTOLA, Miia: Viestintä yhteiskuntavastuun kentällä. Case-tutkimus neljästä suomalaisesta pörssiyrityksestä. 2012

KANTOSALO, Panu: Valtran verkkoviestintä. Stakeholdereiden näkemyksiä Valtran verkkoviestinnästä. 2012

KOHTANEN, Jani: Luottamus, sitoutuminen ja vaikutusmahdollisuudet markkinointiyhteenliittymässä. 2012

KOSKIMIES, Virpi: Corporate Identity and Internal Implementation of a Corporate Brand. 2011

LIPIÄINEN, Heini: Industrial branding using digital media. Case: The Switch. 2012

MATILAINEN, Jukka: Flying Solo or Working Together? How are the Media Professionals Managed? Perceptions of Heads of PR-agencies and Editors-in-Chief. 2012

MÄKIKANGAS, Mirja: Maineen rakentuminen organisaatiomuutoksessa. Mainemuutosten arviointia kahden tapausorganisaation näkökulmasta. 2012

NURMI, Maria: Social media in public diplomacy. Survey on the social media communication of the Finnish missions abroad. 2012

RANTALA, Mikko: Yhteisöviestinnän opiskelijoiden asenteet yksityisyyden hallintaa kohtaan Facebookissa työelämäkontekstissa. 2012

RISSANEN, Hilkka: Engaging Digital Natives. 2012

SALONEN, Ville: The Formation of Dominant Voice in Issue Arenas. 2011

SNELLMAN, Heidi: Tarina vie viestiä verkossa: sisällöntuottajien käsitteet ja merkitykset. 2012

VUORIVIRTA, Ilpo: Yhteisökuvaa etsimässä. Lahden kaupungin sisäinen yhteisökuva. 2012

WESTERLUND, Johanna: Yritysten välinen viestintä tukemassa pk-yritysten pääsyä suurhankkeeseen. Fennovoiman ydinvoimalahankkeen näkökulma. 2012

WIRPI, Riikka: Kuunnellaan ja tullaan kuulluksi. Tutkimus teollisuusorganisaation työyhteisöviestinnästä. 2012

2011

EL SAID, Maria & PATJA, Sanna: Vapaaehtoisten roolin muotoutuminen Punaisen Ristin ystävätoiminnassa. 2011

GEIER, Suvi: Perehdytyskansiosta jatkuvaan perehdyttämisprosessiin. 2011

HALMINEN, Niina: Vakuuttavaa visuaalista verkkoviestintää. 2011

HUISMAN, Anssi: Hyvä paha sosiaalinen media. Organisaatioiden uhkat ja mahdollisuudet sosiaalisessa mediassa. 2011

HÄMÄLÄINEN, Sirpa: Työyhteisön sisäisen viestinnän haasteet organisaation muutoksessa. 2011

JUURIKKA, Suvi: Toimialaan liitetyt mielikuvat ja maineen rakentuminen. Tarkastelun kohteena uutispäälliköiden ja toimittajien mielikuvat sosiaalialasta. 2011

KALLIO, Terhi: Viestintäohjelma verkkosivuilla. Korkeakoulun arvojen välittyminen nuorten sidosryhmälle. 2011

KANTONEN, Päivi: Muutosprosessi pk-yrityksessä. Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia. 2011

KIVITIE, Essi: Sosiaalisen median rooli stakeholder-suhteiden luomisessa. 2011

KOIVISTO, Anna: Successful crisis communication in the public sector – Communication experts’ views on best practices and quality. 2011

KOSKI, Aleksi: Tietopyynnöt viranomaisille: kehittävä, yhteisöviestinnällinen näkökulma. 2011

KYKKÄNEN, Noora: Rekrytointiviestintä myönteisen työnantajamaineen tukena. 2011

KYYRÖ, Kati: Ympäristöviestintä pohjoisen Euroopan satamissa. 2011

LAAPIO, Tiina: Työyhteisöviestinnän kehittäminen kuntaorganisaatiossa. 2010

LAHTINEN, Eero: Sponsorointistrategiat, sponsorointikohteiden valinta ja hyödyntäminen. 2010

LAHTINEN, Emmi: Social Marketing – Doing well by doing good? A Look into Organizations’ Marketing Communication Campaigns on Social Issues in Finland. 2010

LEINONEN, Mervi: Vertaisnuorisotiedotus Euroopan Unionin legitimiteetin rakentajana. 2011

MERIVIRTA, Maija-Leena: Turvallisuusviestintä rakennusalalla. 2011

NURISALO, Satu-Maria: Ulkoiset stakeholder-suhteet Koulutuksen tutkimuslaitoksen sosiaalisena pääomana. 2011

SALMISALO, Katariina: Trust inside a political organization. A case study of the Finnish Centre Party Parliamentary Group. 2011

SOLAJOKI, Susanna: Yrityskuva laskussa? Laskut osana yrityksen viestintää. 2011

TOLVANEN, Kristiina: "Dialogue instead of a monologue" – Advertisers’ expectations towards the media. 2011

VERIPÄÄ, Heli: Matkalla strategiseen ajatteluun. Viestinnän merkitys Kouvolan kaupunkistrategian jalkautuksessa. 2011

2010

AHONEN, Kirsi: Profits for nonprofits. The affect of new fundraising methods on public relations. 2010

HYVÄRINEN, Jenni: Towards an assessment model of crisis communication supporting emergency management by public sector organizations. 2010

JOKIVIRTA, Anne: Ekstranetin kehittäminen puutarha-alan yrityksessä. 2010

KARJALAINEN, Mari: Brändin muutos - näkökulmia onnistuneeseen sisäiseen implementointiin. 2009

KORPI, Nelli: Rockfestivaalin kriisiviestintää. Roskilden vuoden 2000 tragedia. 2010

KÜNNAP, Eeva: Millainen yhteisö perhesarjan keskustelijoista muodostuu? Tutkittavina perhesarjat Kotikatu ja Serranon perhe. 2010

LEHTONEN, Saara: Maakunnallisen viestintäyhteistyön tehostaminen sidosryhmäsuhteita ja sidosryhmäviestintää kehittämällä. 2010

 

MESILA, Helin: Media Relations After the Introduction of Social Media. 2010

MYKKÄNEN, Markus: Decision Making And Decision Communication in an Engineer Based Organization. 2010

MÄKILÄ, Martta: The Success of Communication in the Adventures of Joe Fin campaign – Self-evaluated effects on health behavior. 2010

NISKALA, Niina: Maineen ja tunnettuuden merkitys yhteishyvään pyrkivän organisaation legitimiteetin muodostumisessa. 2010

NISKANEN, Heidi: Yritys verkossa. OP-Pohjola-ryhmän sponsoroima yhteisö IRC-galleriassa. 2010

RUGGIERO, Aino: Stakeholder Relations in the Regional State Administration; Case Central Finland Regional Environment Centre (Keski-Suomen ympäristökeskus). 2010

RUOKAMO, Katja: Poliisin viranomaistiedottaminen kriittisestä näkökulmasta. (Official police communication: A critical view.) 2010

SALMENOJA, Simomatti: Globaali organisaatio muutoksessa - aluemyyntijohtajien käsityksiä viestinnästä ja johtajuudesta. 2010

TANNI, Tiina: Teemojenhallinta terveydenhuollossa. 2010

TIKKANEN, Tarja: Houkutteleva rekrytointiviestintä organisaation verkkosivuilla. 2010

YLITALO, Mervi: Brändi strategisena kilpailutekijänä voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa. Tapaustutkimus: Kuopion kesäyliopiston brändi. 2010

2009

ALPPI, Anniina & SULIN, Kati: Yhteisöviestinnän ja markkinoinnin suhde – integroidun viestinnän uusi tuleminen? 2009

BACKMAN, Annemari: Toimintaympäristön seuranta kuntaviestinnässä. Organisaatioviestinnän ja tiedonhankinnan näkökulmia. 2009

HEINONEN, Eveliina: B2B- ja kuluttaja-asiakaslehdet yritysbrändin rakentajina. Helsingin Energian ja Itellan asiakaslehdet 2007. 2009

HILTUNEN, Marika: Terveysaiheiden pääsy mediajulkisuuteen. 2009

IKOLA, Krista: Hankeviestintä rataprojektin rakentamisvaiheessa. 2009

LAPPI, Outi: Uskottavasti vastuullinen? Yhteiskuntavastuun ja siitä kertovan viestinnän uskottavuuden arviointia. 2009

MATILAINEN, Mirka: Jyväskylän yliopiston julkisuuskuva mediassa. 2009

MERILÄINEN, Niina: Towards a democratic EU - Online communication in an organization and civil context. 2009

OIKARI, Sanna: Vertaileva analyysi paperiyhtiöiden yhteiskuntavastuuraporteista 2006. 2009

PESONEN, Ritva: Yliopiston muutos sanomalehden uutisteksteissä. 2009

SUUTARI, Anna: Valistusta vai vuoropuhelua? Suomalaisen tiedeviestinnän tarkastelua. 2009

2008

AHONPÄÄ, Hanna & HUJANEN, Heli: Intranetin käyttöönotto NK Cables -työyhteisössä. 2008

HYVÖNEN, Emmi: Toimittajien kokemuksia etujärjestöistä tietolähteinään. Tapaustutkimus Akava, MTK ja Suomen Kuntaliitto. 2008

HÄYRINEN, Tiina: Uuden tiedon luominen yliopiston ainelaitoksella johtamisviestinnän näkökulmasta. 2008

KAHILAINEN, Juho: Arvomuutos päivittäistavarakaupan asiakaslehdissä - Pirkka, Yhteishyvä ja Me-lehti vuosina 1960-2005. 2008

KALLIO, Anne: Nykyajan julkisorganisaation sisäisen viestinnän efektiivisyysanalyysi. 2008

KARJALAINEN, Kirsti: Mieshoitajien käsityksiä työyhteisön viestinnästä vuodeosastoilla. 2008

LINTULA, Jenni: Yritysblogi organisaation ulkoisessa viestinnässä. 2008

NYSTRÖM, Sanna: Roskaa vai rautaa? Sidosryhmälehti sijoittajaviestinnän välineenä. 2008

PARKKO, Heljä: Paperitehtaan lopettamispäätös, päätöksen seuraukset ja yhteiskuntavastuu sanomalehtien sivuilla. Case: UPM-Kymmene Oyj, Voikkaan tehdas. 2008

PIETILÄINEN, Virpi: ATK-palveluiden laatu. Case: Jyväskylän yliopiston ATK-keskus. 2008

POIKONEN, Heli: Julkisyhteisö tiedottajana – Ympäristöasioiden mediajulkisuus Suomen EU-puheenjohtajakaudella. 2008

RISTIMÄKI, Olli: Interpretation of advertising pictures in cross-cultural setting. 2008

SAARINEN, Elina: Kaksi yritystä, yksi toimisto – yhteinen tila viestinnän ja yhteistyön herättelijänä. 2008

SAVOLAINEN, Antti: Yrittäjien mainekäsitys. Keskisuomalaisten metallialan pk-yritysten yrittäjien ja johtajien ajatuksia maineesta. 2008

TIMONEN, Laura: Kasvoiko yrityksestä kansalainen? Yrityskansalaisuuden rakentaminen ja viestintä vastuuraporteissa. 2008

TIRKKONEN, Päivi: The organizational identity construction and organizational identification with a project organization. 2008

2007

AUREMAA, Tomi: Poliittinen kriisiviestintä – ankkuri vai pelastusrengas? Julkisuuden hallinnan merkitys politiikassa, kun kriisi osuu kohdalle. 2007

KASILA, Kirsti: Schoolchildrens' Oral Health Counselling with the Organizational Context of Public Oral Health Care. 2007

KAUPPINEN, Maija: Sidosryhmien näkemys koulutusorganisaation imagosta. Tapaustutkimus: Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. 2007

KORHONEN, Hanna: Intranet suomalaisessa kuntaorganisaatiossa. Intranetin roolit, tehtävät, sisällöt sekä henkilöstön sitoutuminen intranetin käyttöön. 2007

LÄMSÄ, Ville & PALOMÄKI, Kaisa: Suhteellisen suhteetonta. Näkemyksiä mediasuhteista ja lehdistötiedotteiden valinnasta maakuntalehdissä. 2007

MANNISMÄKI, Maija-Reetta: Kysyvälle vastataan ja etsivä löytää - henkilöstön näkemyksiä Oulun yliopiston sisäisestä viestinnästä. 2007

METTENRANTA, Marko: Kansallisen rahapeliyhtiön liiketoiminnan riskit ja uhkaavat kriisit. Case Veikkaus Oy. 2007

OLARI, Merja: Yhteismitallista viestintää. Näkökulmia seudullisen viestinnän seurantaan. 2007

PÄTILÄ, Hanna: Mobiilin työn vaatimukset työyhteisön viestinnälle. 2007

SIMONEN, Minna: Interpreting Print Advertisements and Their Visual Messages. A Comparison Between The Swiss and The Finns. 2007

SÄTERI, Riitta: Yksityisen ja julkisen raja politiikassa. Tapaustutkimus Tanja Saarela ”Jos ministeriksi alan, siitä nousee aivan jumalaton meteli”. 2007

VUORENMAA, Soili: Kirjoittamaton viestintästrategia – yritysjohtajien käsityksiä viestinnän keinoista.

2006

ASUNTA, Laura: Professionalismi eurooppalaisella PR-alalla. Tulkitseva käsitetutkimus. 2006

BERGSTRÖM, Saara: Commitment in Networks of Practice. 2006

EEROLA, Kukka: Public Relations Practitioners´ Professional Identity - A Finnish Perspective. 2006

ERIKSSON, Hanna: Venäjän ulkoministeriön viestintä englanninkielisillä verkkosivuillaan Moskovan teatterikaappauksen ja Beslanin koulukaappauksen aikana - Mitä ulkomaailmalle tiedotettiin? 2006

GRÅSTEN, Elina: Pienen kulttuurialan organisaation tunnetut stakeholderit ja yhteydenpito niihin: case Keski-Suomen alueooppera. 2006

GRÖNLUND, Anna: Virtual Responsibility. Contents of Online Corporate Social Responsibility Reporting. Case Gap Inc, H&M and Industria Diseno Textil S.A. 2006

HANIKKA, Taina & KOLJONEN, Sanna: Wisuaalisuus Wiestii Werkossa. Mielikuvia Tapiola-ryhmän verkkosivujen visuaalisesta viestinnästä. 2006

IMMONEN, Pirkko-Helena: Kuinkas täällä voidaan? Vuorovaikutuksen ja työssä hyvinvoinnin yhteys henkilöstön kokemuksina koulutusyhteisössä. 2006

KAJANDER, Hanna: Intranet teollisuusyrityksen viestinnässä. 2006

KIMARI, Miikka & KULMALA, Ville: Mistä osatekijöistä viestintätoimiston ja asiakkaan merkityksekäs asiakassuhde muodostuu? Avioliitto tai avoliitto, väliäkö sillä, arki sen tappaa kuitenkin. 2006

KOIVIKKO, Elisa & WILLMAN, Nina: Verkkosivut Keski-Suomen liiton sidosryhmäviestinnässä. 2006

KÄMÄRÄINEN, Heidi: Koulutuksen tutkimuslaitoksen tunnettuus ja asiakkaiden mielikuvia. 2006

LAITIO, Henna: Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) maine mielipidekirjoituksissa. 2006

LIUKKONEN, Milla: Verkostot, viranhoidon voimavara? Viestintäverkostojen merkitys välittäjäorganisaatiossa. 2006

MAIJALA, Hanna-Mari: Urheilujohtajuuden tulkinnat suomalaisessa sanomalehdistössä. Tapaustutkimus Suomen Olympiakomitean puheenjohtajavaalista marraskuussa 2004. 2006 (sivututkielma)

MÄMMELÄ, Tuula: Palveluyrityksen suhdetoiminta ja PR-käytännöt. Case Suomen Posti Oyj. 2006

NURMI, Mirja: Kampanjan sanoma lehdistön kertomana. Case: Nuoren Suomen Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -kampanja. 2006

PALTTALA, Pauliina: Trust and Credibility. A Conceptual Analysis with a Special Focus on Finnish Business Environment. 2006

PAJULA, Iisa: Koulutusorganisaation vetovoimatekijät opiskelijaverkoston keskuudessa. Case: Semiotiikan verkostoyliopisto. 2006

RÄSÄNEN, Kaisa: Suomalaisen soudun mahdollisuudet brandiksi. 2006

SALMINEN, Asta: Asiakaslehti organisaation tavoitteiden viestijänä. 2006

SUMMANEN, Johanna: Asiakastyytyväisyys tapahtumamarkkinoinnin arviointikriteerinä. TietoEnatorin Kumppanuusforum-tapahtuman asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät. 2006

TORSSONEN, Sinikka-Tellervo: Liikuntaseurojen mediasuhteet. 2006

VETTENRANTA, Jonna: Kansalaistoimijoiden sitoutuminen järjestöorganisaatioon, sen strategiaan ja tavoitteisiin. 2006

VIRMASALO, Paula: Asiakkaiden odotukset teleoperaattorin paikallisesta palvelusta. 2006

ÖSTMAN, Meri: Mainnon semioottisten merkitysten tulkintaa. 2006

2005

ARKKO, Jaana: Ammatillisen koulutuksen mediajulkisuus. 2005

GÖÖS, Katariina: Suomen Etelämanner tutkimuksen maine stakeholdereiden silmin. 2005

HYTÖNEN, Tuovi: Työyhteisön tiedonkulkuun vaikuttavia tekijöitä. Tapaustutkimus tietotyöläisten tietämyksenhallinnasta. 2005

ISO-KOKKILA, Anu: Henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus muutoksessa. 2005

JÄRVELÄ-ROONEY, Jenni: Suomen Akatemian yhteisökuva 1998-2001. 2005

KASTEPOHJA, Ilkka: Mediavaikuttamisen teorioita. 2005

KOSKELO, Sini: Organisaation viestintä ja toimintaympäristön hallinta - case Vapo Energia. 2005

KÖNÖNEN, Riikka: Viranomaistiedottamisen sisällöt ja tehtävät Saksan ja Suomen ympäristöhallinnossa. 2005

LAUKKARINEN, Antti: Kuntalaisviestinnän tehtävät ja niiden toteutuminen - tutkimus kaupunkilaisten käsityksistä Jyväskylän kaupungin kuntalaisviestinnässä. 2005

LEHTONEN, Nelli-Maija: Liian monta porrasta byrokratiaa? Sisäisen viestinnän haasteet Teknillisessä korkeakoulussa. 2005

LYIJYNEN, Minna: Viestintä ja johtajuus muuttuvassa organisaatiossa - case Tieliikennelaitos. 2005

LÖPPÖNEN, Hinni: Verkkovälitteinen dialogi ympäristöhallinnon viestinnässä. 2005

LÖTJÖNEN, Maria: Pelkkää betonia vai vetovoimainen verkosto? Jäsenorganisaatioiden kokemuksia verkoston identiteetistä, maineesta ja yhteisöviestinnästä. 2005

MUROLA, Mari: Viestinnän ammattilaisen identiteetti ja toimenkuva. 2005

NIEMI, Tiina: Viestintäkanavien käyttö ja tiedon saanti kansainvälisessä organisaatiossa. 2005

PARKKILA, Paula: Verkkopalvelun sisällönanalyysi; case Valio ja Arla Foods. 2005 (sivututkielma)

PESONEN, Piritta: Nuorten lukijoiden mielikuvia sanomalehden viihteellisyydestä - tarkastelussa sanomalehti Keskisuomalainen. 2005

PUONTI, Mika: Alkuperämaaimago teoriasta käytäntöön. 2005

PURANEN, Paula: Developing leadership communication using the appreciative inquiry approach. 2005

ROMU, Anni: Organisaatiolehti globaalisti toimivan yrityksen partnerisuhteiden ylläpitäjänä. 2005

SALMELA, Johanna: Organisaation arvot arjessa. Case Valtiovarainministeriö. 2005

2004

HEIKKINEN, Christian: Sisäisen viestinnän, tuotekuvan ja yrityskuvan yhteys toisiinsa. Tapaustutkimus saksalaisesta elektroniikka-alan yrityksestä. 2004.

HIETALAHTI, Pauliina: Verkkoviestintä ja viestintäkasvatus: Jyväskylän koulunuorison viestintävalmiuksien tarkastelua. 2004.

HIETANIEMI, Tanja: Propagandaa vai julkisuusdiplomatiaa? Tapaustutkimus: Yhdysvaltojen julkisuustyö ulkomaille syyskuun 2001 jälkeen. 2004

HORIUCHI, Tokiko: Intercultural computer-mediated communication. A case study at Metso (Finland) and Metso-SHI (Japan). 2004

HYLKILÄ, Ilari: Suomen viidennen ydinvoimalan lobbaus kansanedustajan näkökulmasta. 2004

HÄMÄLÄINEN, Tarja: Sitoutuminen organisaatioon strategisessa muutoksessa. 2004

KAASALAINEN, Anni: Hyvin runsaasti kansoitettu ja aika köyhä maa. Suomalaisten Intia-kuva yhdeksän haastattelun perusteella. 2004

KEINONEN, Mervi: Brand in Business-to-Business Markets - Case: Raflatac’s Merchant Business. 2004

KOIKKALAINEN, Pirjo: Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan yhteisökuva. 2004.

KOLEHMAINEN, Anne: Sisäisen viestinnän haasteet monikanavaisessa organisaatiossa - Työntekijöiden käsityksiä sisäisen viestinnän vahvuuksista, heikkouksista ja vaikutuksista työssä. 2004

KOPONEN, Pirjo: Arvostava haastattelu (Appreciative Inquiry) -menetelmä - Organisaatiomuutos ja muutosviestintä. 2004.

KOPONEN, Sirpa: Muutosprosessin toteutukseen vaikuttavat tekijät organisaatiossa: Case Metso Paper Oy, globaalit toiminnot. 2004.

KORTEKALLIO, Riikka: Elämäntyylit pankkimainoksissa. Mainosten sisällön erittely ja semioottinen analyysi. 2004.

KROOK, Karoliina: Suhteiden rakentuminen organisaation ja sen stakeholdereiden kesken. Tapaustutkimus jätteenkäsittelykeskuksesta. 2004

LJOKKOI, Mikko: Sukupuolten välisen jännitteen ilmeneminen ja kokeminen työyhteisössä. 2004

MÄÄTTÄNEN, Tuuli: Julkisyhteisön sidosryhmäsuhteet. Case: Sidosryhmien käsityksiä yhteistyöstä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ympäristökeskusten kanssa. 2004

PAJULA, Milja: Aluelehti itähämäläisten elämässä. Tutkimus Itä-Hämeen merkityksestä paikallisille kuluttajille. 2004

PELLINEN, Mikko: Sijoitusstrategian viestintä pankin varallisuudenhoitoyksikössä. 2004

PÄNKÄLÄINEN, Heli: Journalistien suhtautuminen Suomen Punaisen Ristin Veripalveluun. 2004

RANTANEN, Anna: Työyhteisön jäsenten kokemuksien peilautuminen asiantuntijaorganisaation omakuvassa. 2004

SAARES, Sini: Visuaalinen viestintä yrityksen verkkosivuilla. Kuvallisten viestien herättämät mielikuvat suomalaisissa ja ranskalaisissa käyttäjissä. 2004

SAARISTO, Marianne: Sijoittajaviestintä Internetissä. kahdeksan yrityksen verkkopalvelun sisällönanalyysi. 2004

SALMELA, Teija: Henkilöstölehti sisäisen markkinoinnin kanavana. 2004

SYVÄNIEMI, Katja: Brandin rakentaminen ja markkinointiviestintä - Case Karkkipussi. 2004

TERVO, Merja & VAARA, Anne: Maineen hallinta neljässä suomalaisessa pörssiyhtiössä. 2004.

TURJA, Susanna: Voittoa tavoittelemattoman asiantuntijaorganisaation maine. Tapaustutkimus Jämsän seutukunnan kehitys oy:stä. 2004.

VARAMÄKI, Anna-Kaisa: Stereotyped images of Finland perceived by the Japanese. 2004

VALTONEN, Päivi: Työyhteisön kokemuksia viestintäteknologian ja mobiiliviestinnän käytöstä ja käyttöönotosta. 2004

VUOKILA, Riikka: Kansalaisjärjestöjen julkisuuskuva suomalaisessa lehdistössä. Case Amnesty Internationalin vuosiraportti. 2004

2003

HARINEN, Aino: "Joensuun taudin" medialogiikka. 2003

HAVANA, Tiina: Communication in the Software Vulnerability Process. 2003

KOSKI, Heljä: Johtajan työssä menestymiseen vaikuttavia tekijöitä asiantuntijaorganisaatiossa. 2003

ISOTALUS, Pilvi. Europarlamentaarikot sanomalehdissä. Suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten julkisuusstrategiat suhteessa eteläsuomalaisten sanomalehtien uutisointiin. 2003

SEPPÄLÄ, Varpu: Internet kuntalaisten osallistumisen välineenä - case e-Tampere. 2003

TUHKANEN, Sanna: Sponsorointi brandin rakentamisen, markkinoinnin ja liiketoiminnan sekä yrityksen arvojen vahvistamisen tukena. 2003

FINNE, Inka: Ammatilliseen koulutukseen liitetyt mielikuvat Keski-Suomessa - koulutuskuntayhtymien sidosryhmien käsityksiä ja asenteita. 2003

KUNGSBACKA, Satu: Sisäinen viestintä ja sisäinen yhteisökuva koulutuskonsernissa - case Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. 2003

NEITTAANMÄKI, Minna: Rekrytointipalvelut yritysten verkkosivustoilla. 2003

SOLEHMAINEN, Jaana: Tiimityön ja organisaatioviestinnän merkitykset yksilötyössä. Case: VR Osakeyhtiö, Henkilöliikenne Etelä-Suomi. 2003

HONKONEN-SEPPÄLÄ, Maarit: Tapaustutkimus kolmannen sektorin järjestön Allianssi ry:n sisäisestä viestinnästä. 2003

VAALAVUO, Hanna: Viestintäammattilaisen kontaktiverkostot - sitova seitti vai tehokas työkalu? 2003

2002

HUMALOJA, Inkeri: Teknillisen korkeakoulun identiteetti ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Henkilöstön ja opiskelijoiden havaintoja. 2002

KANKAANRANTA, Mari: Out of Ordinary - Perceptions on Special Events and Event Management in Finland and in the United States. 2002

KARLSSON, Mia: Ydinvoimalaitosvierailun vaikutus ydinvoimaimagoihin. 2002

KUNNAS, Anneli: Communication of the Branding Process: The Case of UPM-Kymmene Printing Papers' Rebranding. 2002

LAMPINEN, Miia: Sähköiset kanavat sisäisessä viestinnässä. Tutkimus Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ympäristökeskusten sisäisestä viestinnästä. 2002

LUUKKAINEN, Terhi: Sisäinen viestintä Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. 2002

MIKKOLA, Kirsi: Vuosi yritysoston jälkeen; Mitä meille kuuluu? Henkilöstön näkökulmia tiedosta, kaupan vaikutuksista ja mielikuvista uudesta kumppanista. 2002

OLLITERVO, Anna-Liisa: Mainepääoma organisaation kilpailuetuna. 2002

REINIKAINEN, Hanna: Asiakaslehti organisaation profiloijana. 2002

SARANEN, Terhi: Kuvalliset viestit nuorten syynissä. Uravalintaansa tekevien nuorten arviot rekrytointiviestien visuaalisesta ilmeestä. 2002

SULIN, Silja: Ympäristövirkamies viestijänä. Vuorovaikutuksen edellytykset kansalais- ja tietoyhteiskunnassa. 2002

TARVAINEN, Vilma: Valvoo, neuvoo, tietää. Julkisen organisaation stakeholdereiden käsityksiä maineesta. 2002

TUHKIO, Tetti: Rekrytointiviestintä. Nuorten tie päätöksiin kulkee mielikuvien kautta. 2002

VALOKARI, Johanna: Made in Germany. Suomalaisten nuorten tuotemaaimago Saksasta. 2002

VIHERVUORI, Petri: Maine sijoitusanalyysissa. Faktaa vai analyytikon fiiliksiä? 2002

ÅMAN, Iina: Kehityskeskustelut ja sitoutuminen sanomalehtiorganisaatiossa. 2002

2001

GRÄSBECK, Petra: Brandi-identiteetin välittyminen. Tutkimus pesuainemainosten synnyttämistä assosiaatioista ja mielikuvista. 2001

JOENSUU, Sanna: Viestintävajeet ja niihin liittyvät arvot postmodernissa organisaatiossa. 2001

KIVELÄ, Liisa: Nokian sisäinen viestintä pääkaupunkiseudulla. 2001

NÄSI, Ella: Kehityskeskustelu työyhteisön johtamisen ja sisäisen viestinnän välineenä. 2001

OJALUOTO, Raisa: "Kysyttävä on. Ei voi jättää mieleen kaivelemaan." Tulokkaiden kokemuksia perehdyttämisajan tiedonhankinnasta. 2001

PESONEN, Kati: Yhteisöviestinnän verkko-oppimateriaali oppimisen välineenä. 2001

SALONEN, Riikka: Kulttuurienvälinen asiakaspalvelu. Hotellivirkailijoiden näkemyksiä ulkomaalaisten asiakkaiden palvelemisesta ja kulttuurin roolista asiakaspalvelutilanteissa. Sivulaudaturtyö. 2001

SUONPÄÄ, Sanna: Kokkolan vesipiiristä Keski-Pohjanmaan ympäristökeskukseksi. Ympäristöhallinnon elämänkaari maakuntalehdistössä. 2001

VÄHÄKUOPUS, Eila: Virtuaaliyhteisön yhteisökulttuuri. Verkkoklinikan vauvanodotus- ja vauvanhoitokeskustelupalstoista. 2001

2000

ANTTILA, Heli: Ympäristöpainotteinen kulttuurinmuutos kuntaorganisaatiossa. Esimerkkinä Jyväskylän kaupunki. 2000

GUTHWERT, Julia: Muutosprosessin edistäminen osallistuvan johtamisen, työn kehittämisen ja yksilön sitouttamisen avulla. Case: Powerware Oy. Sivulaudaturtyö. 2000 (SALAINEN)

HANSKI, Riitta: Kulttuurinen näkökulma kansainvälisen luokituksen kehittämisprojektissa. 2000

HONKAHEIMO, Jenny & KERMAN, Marisa: Training for intercultural awareness. Needs assessment and the elements of training - the case of Sonera. 2000 (SALAINEN)

HÄMÄLÄINEN, Virpi: Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kriisiviestintävalmiudet ja niiden kehittäminen. 2000

IRRMANN, Olivier: Intercultural negotiations in cross-border acquisitions. An analysis of miscommunications during the post-acquisition integration process. 2000

KALLA, Hanna: Communication and co-operation within intercultural multi-site project environmental of a case company. Finland, Japan and the United Kingdom. 2000 (SALAINEN)

KANERVA, Tuula: Kulttuurienvälinen viestintä ja osapuolten sitoutuminen opetusalan Venäjä-projekteissa. 2000

KOMULAINEN, Kati: Organisational communication in a multinational corporation. A case study of communication between a Finnish headquarters and its Swedish subsidiary. 2000

LEHTINEN, Jonna: Maakuva osana kansainvälistä mediastrategiaa. 2000 (SALAINEN)

PALMU, Liisa: Organisaatiokulttuurin ja organisaatiomuutosten välinen suhde - vahvan kulttuurin kehittyminen muutosten kautta. Case Raflatac Oy. 2000

PELTONEN, Mari: Organisaatioon sitoutuminen ja sisäinen viestintä. Tutkimus organisaatioon heikommin ja vahvemmin sitoutuneiden viestintäkäsityksistä. 2000

PERKKIÖ, Hanna: Näkökulmia kulttuurivaihtoon: kansallinen kulttuuri-instituutti ja sen yleisöt. Tutkimus Suomen Benelux-instituutin toimintakentästä ja yhteistyösuhteista. 2000

RAJANIEMI, Heli: Suomen metsäteollisuus ja ympäristökeskustelu. Case Stora Enso Oyj Imatran tehtaat. 2000

1999

ALAPIHA, Marika: Teknisen viestinnän asettamat vaatimukset dokumentin rakennemäärittelylle. 1999

ALATALO, Helena: Kaupallisen oppilaitoksen yhteisökuva. Mielikuvia Lapuan ammatti-instituutin kaupan ja hallinnon yksiköstä. 1999

CATANI, Johanna: State visit as a form of intercultural communication. 1999

JÄRVI, Heli: "Sisäinen markkinoija vai johdon kirjuri?" Viestinnän ammattilaisen rooli organisaation sisäisessä viestinnässä. 1999

MÄÄTTÄ, Pauliina: Pohjoisen Keski-Suomen koulutus- ja teknologiakeskuksen maine ja sen osatekijät. 1999

NORBERG, Henna: Henkilöstölehden rooli organisaation muutosviestinnässä. Terästuulet-lehden tehtävät Rautaruukki Steelin sisäisessä viestinnässä. 1999

PELTOLA, Sari: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen yhteisökuva. 1999

RYYNÄNEN, Hanna-Mari: International policy networking of multiple actors in the UN environment. A case study of the CIS conference in 1994-1995. 1999

SAARINEN, Janne & KORHONEN, Olli & KOSUNEN, Anu: Informaatioteknologia poliittisen vuorovaikutuksen tukena. Tapaus välisuomalainen naiseuroparlamentaarikko. 1999 (SALAINEN)

TOIVOLA, Mika: Virtuaalimaailma työryhmän viestintäkanavana. 1999

TUOVINEN, Janne: Negotiation tactics and social influence in the multilateral negotiation. A case study of the 86th International Labour Conference of the committee on the Declaration of Principles. 1999

ULVINEN, Minna: Lastensuojelujärjestön imago. Haastattelututkimus Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan osallistujien ja potentiaalisten osallistujien järjestöön liittämistä mielikuvista. 1999

VIITALA, Katja: Arvoketjuanalyysi. Esimerkkitapauksena poliitikkoihin liitettävät mielikuvat. Sivulaudaturtyö. 1999

1998

HAGMAN, Sari: Suhtautuminen viestintään World Wide Webissä. 1998

HAVERINEN, Virpi: Matkailu on viestinnällä luotojen mielikuvien toteuttamista. Case-tutkimus matkailukohteiden profiloinnista. 1998

KOLIMA, Jonne: The effect of the new intra-firm communication strategies and other workplace phenomena of the 1980s on trade union influence in Britain. 1998

KUOPPALA, Ansa: Sähköpostihaastattelu aineistonkeruumenetelmänä. Tapaustutkimus saksalaisten ja japanilaisten harjoittelijoiden sähköpostihaastattelusta. 1998

LAAKSO, Anu: "Are you busy tomorrow?"A cross-cultural study about communication, group forming, leisure, voluntarism and commitment among memberg of volleyball clubs Metso Jyväskylä and Montreal Athletics Regional Club. 1998

LAMBERG, Mervi: Kunnat verkossa: Internet ja kuntatiedottaminen. 1998

SINTONEN, Johanna: Yrityskuva- ja viestintätutkimus ulkoisen viestinnän strategian kehittämisen ja suunnittelun lähtökohtana. Case: Enviset Oy. 1998

TERVONEN, Päivi: Teollisuuslaitoksen ekologinen julkisuuskuva. Ympäristökeskeinen haastattelututkimus Rautaruukin Raahe Steelin ulkoisten sidosryhmien tehtaaseen liittämistä mielikuvista. 1998

1997

ASIKAINEN, Kirsi: Viestintäilmasto ja viestintäasenteet elintarvikealan organisaatiossa. 1997

CHAKER, Minna Liisa: The image of the University of Jyväskylä. Towards a stakeholder model of university images. 1997

HUOVILAINEN, Janne & VÄÄTÄINEN, Olli: The first cyber summit - Clinton-Yeltsin Helsinki Summit 1997. Providing content for short time news events using Internet technologies. 1997

HÄMÄLÄINEN, Taina: Tiedotusmateriaalin kieli yrityskuvan muovaajana. Ilmarisen esitteiden ja kirjeiden ymmärrettävyys sekä niiden lukijoissa herättämät mielikuvat. 1997

IHANAINEN, Outi: Kuva ja yhteisökuva : Jyväskylän yliopiston tiedotusmateriaalin kuvat ja yliopiston imago. 1997

RANTANEN, Päivi-Seija: "Tällä kertaa kiva pöytä ja hyvä palvelu." Huomautukset hotelli- ja ravintola-alan ordereissa. 1997

VASARA, Sari: Osuuskauppa Keskimaan sisäinen yrityskuva ja sisäinen viestintä. 1997

1996

BILUND, Pia: Suomi-tiedotus ja Suomi-kuva. Suomen Saksan-instituutin asiakkaiden käsityksiä ja odotuksia. 1996

LEPPÄNEN, Johanna: Kulttuuriorganisaation sisäinen viestintä. 1996

SAARINEN, Jussi: Suuren yleisön mielikuvia Radio Keski-Suomesta. 1996

1995

MALKAVAARA, Heta-Liisa: Organisaation sisäinen viestintä ja viestintäilmasta. 1995

NIKULA, Taru: Henkilöstölehti yhteisön identiteettiin vaikuttavana tekijänä. Lukijatyytyväisyystutkimus Sampo-ryhmän Samposti-lehdestä. 1995

FLÖJT, Anu: Sähköpostiuudisteen diffuusio kunnallisessa työyhteisössä. 1995

LEPPÄNEN, Minna: Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston imago ei-asiakkaiden keskuudessa. 1995

TARKIAINEN, Päivi: Tuotemerkkien ja/tai yritysnimien herättämät mielikuvat. Sivulaudaturtyö. 1995

ZETTERMAN, Silja: Professori-imago. Sisäinen ja ulkoinen professorikuva. 1995

1994

KAHLOS, Pirjo: Asiakaslehti julkisyhteisön viestinnässä : tutkielma asiakaslehden lukutottumuksista ja lehteen liittyvistä mielikuvista. 1994

KARJALAINEN, Sonja: Kuvasarja suullisessa kielitaitotestissä: puhetuotos, ongelmatilanteet ja kulttuurisidonnaisuus. 1994

KELLY, Riitta: Cultural persistence among American indian. 1994

1993

JOKINEN, Sirpa: Kielihäiriöisten lasten kielen ja viestinnän piirteitä kolmen tapaustutkimuksen valossa. 1993

LÄHTEENMÄKI, Mika: Ironian tulkinnan mallintamisesta. Kohti ironian dialogista kuvausmallia. 1993

VAAHTERIKKO, Päivi: Minä- ja vieraskuva Espanjassa ja Suomessa. Vertaileva tutkimus espanjalaisten ja suomalaisten kansallisuuskuvista ja stereotypioista. 1993

1992

BRANDT, Jaana: Poliitikkojen verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän analysointia television haastattelutilanteessa keskustelumaksimien väistelyviestinnän strategioiden ja vaalihaastatteluhypoteesien keinoin. 1992

KEIJONEN, Heli: Vieraan kielen lukemisstrategiat: miten peruskoululaiset lukevat englanninkielistä tekstiä. 1992

RICHARDSON, Ulla: Perception and production of English stops by native and Finnish speakers in auditory recognition masking and delayd auditory feedback paradigms. Sivulaudaturtyö. 1992

SUHONEN, Tuula: Fonologian ja ortografian väliset suhteet vieraan kielen opettamisen kannalta. 1992

1991

MÄHÖNEN, Arja: Ammattikielten opetuksesta. 1991

HEISKANEN, Kirsi: Selkokielen tekstilingvistinen analyysi ja luettavuus. 1991

PESONEN, Ulla: Koko maailma kolmessa minuutissa: Yleisradion TV-sähkeuutisten ja NO TV Newsin verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän vaikuttamiskeinojen vertailua. 1991

SUNI, Minna: Kommunikaatiostrategiat keskustelussa ja kielenoppimisessa. Aloittelevan suomenoppijan ja syntyperäisen suomenpuhujan välisten merkitysneuvotteluiden tarkastelua. 1991

1990

JANSSON, Eva: Pohjoismaalaisten mielipiteitä Pohjolan kielistä. 1990

LEHTINEN, Kirsi: Henkilöstölehti työyhteisön viestintäkanavana. Tutkielma henkilöstölehden tehtävistä ja luettavuuden mittaamisen problematiikasta. 1990

1989

HUHTA, Ari: Testing language proficiency at university level - can the cloze and c-tests help? 1989

RYHÄNEN, Merja: Comparing the use of Finnish case endings in bilinguals and monolinguals. 1989

UIMONEN, Taina: Tekstuaaliset rakenneominaisuudet lukion kolmannen luokan oppilaiden taivuttelevissa mielipidekirjoitelmissa. 1989

1987

MÄKISALO, Aija: Suomalainen kommunikaatio ulkomaalaisen silmin. 1987

RÄSÄNEN, Mirja: Tietojenkäsittelyn ammattilaisten kielitaitokoulutustarve ja täydennyskoulutushalukkuus. Viitteitä alan vieraiden kielten opetukseen ja täydennyskoulutukseen. 1987