Lisensiaatintyöt

Lisensiaatintöiden saatavuustiedot löytyvät yliopiston kirjaston opinnäytehaun kautta.

2007

LAUKKARINEN, Antti: Kuntalaisviestintä muuttuvassa kuntakentässä. 2007

2005

DRAKE, Merja: Terveystiedon lähteillä: julkisen terveydenhuollon verkkopalvelujen tuottaminen. 2005

ESKELINEN, Sari-Maarit: Citizens’ attitudes and involvement in public consumer information. 2005

2004

JOENSUU, Sanna: Työelämän uusi sopimus suomalaisissa IT-alan organisaatioissa - Sisäinen viestintä murroksessa? 2004

MAULA, Hanna: Selkeää ja yksinkertaista. Johtaminen ja strategian viestintä tuotanto-organisaatiossa. 2004

2003

LEMMINKÄINEN, Helena: Arvioinnin kaksi kuvaa. Lyhytkestoisia viestintävalmennuksia arvioimassa. 2003

MAJAPURO, Marketta: Terveysmarkkinoiden postmoderni kuluttaja: mainoksista hyvän elämän virikkeet? 2003

2002

MALKAVAARA, Heta-Liisa: Viestintä sisäisen yhteisökuvan muokkaajana ja heijastajana. 2002

TURUNEN, Liisa: Tietoyhteiskuntastrategiat ja käytännön todellisuus: Sähköisten viestimien käyttöönottoprosessi valtion palveluvirastossa. 2002

2001

SUVANTO, Mari: Images of the Japanese in the Western world. 2001

1997-1999

IIJOLAINEN, Maarika: Argumentointi sanomalehtien matkailumainoksissa ja matkaesitteissä. 1999

KORHONEN, Kaisu: Intercultural communication through hypermedia. 1997

VAAHTERIKKO, Päivi: Ibero-Nordic communication aspects: Finnish-Spanish negotiations. 1997

1995-1996

MATTILA, Heli: Organisaation koettu ja todennettu viestintä. Kahden organisaatioviestinnän tutkimusmenetelmän vertailua. 1996

O'DELL, Michael: Intrinsic timing in a quantity language. 1995

1993-1994

HUHTA, Ari: Suullisen kielitaidon arviointiasteikkojen validius. 1994

MARSH, David: Self-perception of intercultural communication behaviour. A study of Finnish overseas development personnel. 1993

1991

LUUKKA, Minna-Riitta: Metadiskurssi ja tieteellinen teksti : puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. 1991

NIKKO, Tuija: Kognitiivinen lähestymistapa vieraan kielen ymmärtämiseen. Ymmärtäminen vieraan kielen puhujan ja natiivin puhelinkeskustelussa. 1991