04.12.2017

12. Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä

Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa käsitellään esimerkiksi tieteen julkisuutta mediassa, tiedejournalismia, tutkijoiden toimintaa sosiaalisessa mediassa ja muita uusia tiedeviestinnän muotoja, tutkijoiden ja journalistien suhteita, asiantuntijoiden auktoriteetin ja tieteen haastamista, luottamusta ja epäluottamusta tieteeseen ja tutkijoihin, tutkijoiden sananvapautta, tutkijoiden saamaa palautetta, tieteen väitettyä korruptiota, tieteellisen julkaisutuotannon muutoksia, yliopiston kolmatta tehtävää ja tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tervetulleita ovat niin ajankohtaisten aiheiden analyysit kuin historiallisetkin tutkimukset.

Työryhmän vetäjinä toimivat professori Erkki Karvonen Oulun yliopistosta ja professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta.
Abstraktit voi lähettää Erkki Karvoselle osoitteeseen Erkki.Karvonen(at)oulu.fi ja Esa Väliverroselle osoitteeseen Esa.Valiverronen(at)helsinki.fi (abstraktit pyydetään lähettämään molempiin osoitteisiin)