25.04.2018

Työryhmäkokoontumiset 2

Mediahistoria Huominen on (epä)toivoa täynnä Mediakasvatus Media, teknologia & yhteiskunta Viestinnän muuttuva etiikka Vertaisena verkossa Viestintä-politiikka ja mediatalous Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä Toivoton journalismi?
Ag D121 Ag D224.1 Ag C233 Ag C132 Ag D225.1 Ag D214.1 Ag B301 Ag C222 Ag C231

Hänninen:
”Naisten lehti on Helsingin Sanomat” – sukupuoli ja sanomaleh-den kasvu-strategiat

Oinonen:
Kun julkinen palvelu tuli Yleisradioon

Karjalainen: Perpetual pastness: Pre-mediation in constructing the media represent-tations of female folk singers

Kellokoski: Michael Moore ja dokumentti-elokuva suostutte-luna

Juppi:
Seeing the Invisible – Using participatory media and art-based methods to engage end empower young people 

Khattab: Digital Inclusivity through Media Education: Bringing Hope to Underprivileged Communities

Pienimäki & Kotilainen: Media Education for the Inclusion of Vulnerable Youth

Galkina & Krashenin-nikova: The experience of student media in journalists training

Toikkanen: Välineen käsite, välinemää-räisyys ja Slender Man -ilmiö 

Pöyhtäri & Nikunen: Alustojen tuottamaa rasismia? ”Platformed racism” suomalai-sessa some-kontekstissa

Rantasila: Sosiaalisen median teknologiset affordanssit ja affektiivinen kurinpito

Tikka, Valaskivi & Sumiala: Affordanssi ja väkivaltaisen hybridin media-tapahtuman tutkimus

Organisaatio-viestintä:

Koski:
Tieto-pyyntöjen synnit 

Mykkänen:  Viestintä-ammattilainen etiikan portinvartijana

Laajalahti: Eettinen johtajuus ja johtajan vuorovai-kutusosaa-minen: tutkimus-traditioiden vuoro-puhelu(ttomuus)

Hakola: Virtuaalista tukea saatto-hoidon yhteydessä

Haasio: Haitallinen vertaistieto ja vertaistuki 

Vainikka: Epäsosiaali-nen yhteisö – Sosiaalisesti syrjäänve-täytyneiden elämän-poliittiset keskustelut ja prekari-saatio

 

Roundtable-paneeli:

Media-politiikan tila ja sen mittaaminen

Kivimäki: Mistä puhumme kun puhumme tiedeviestin-nästä? 

Saarinen, Koivula & Keipi:
Eri puolueiden kannattajien suhtautu-minen suomalai-seen tieteeseen ja tutkimuk-seen

Granberg: Continuity and discontinuity – Different inter-pretations on Finland’s prehistory. An analysis of the newspaper debate regarding the depopulation of Ostrobothnia

Manninen: Väärin toimitettu? Yleisön käsitykset verkko-journalismin laadusta ja työtavoista 

Noppari & Hiltunen: Populistinen vastamedia journalismia haastamassa

Koivukoski: Toimittajat koomikoina, koomikot toimittajina– Journalismin ja satiirin integraatio Noin viikon uutisten ja Uutisraportin tekijöiden itseym-märryksessä

Zareff:
MITÄ NAURUSTA JÄI MIELEEN – Eli kuinka studioyleisö tulkitsi Noin viikon uutisten asiasisältöä

Rautkorpi: Toivon tilassa