02.02.2018

Työryhmäkutsu

Löytyykö sinulta ehdotuksia median ja viestinnän tutkimuksen päivien työryhmien aiheiksi? Ilmoittaudu työryhmän vetäjäksi! Voit jatkaa aiemmin mediatutkimuksen päivillä toimineen ryhmän vetäjänä tai ehdottaa uutta.

Median ja viestinnän tutkimuksen päivät järjestetään taas ensi keväänä, 27.-28.4.2018 Jyväskylän yliopistossa, teemanaan ”Media ja toivo”.

Kutsumme nyt koolle konferenssin työryhmiä. Ilmoittaudu työryhmän vetäjäksi maanantaihin 6.11.2017 mennessä osoitteeseen mevi2018@jyu.fi.

Liitä ilmoittautumiseesi työryhmän alustava otsikko ja enintään 200 sanan kuvaus työryhmän aiheesta.

Yhteiskunnallisten, teknologisten ja taloudellisten mullistusten keskellä media ja erilaiset viestintäteot ovat ratkaisevassa roolissa. Millaisia kertomuksia menneestä tuotamme ja kierrätämme? Millaisten viestien kautta hahmotamme sitä, mikä tapahtuu nyt? Kenelle puhumme, keitä haluamme kuunnella? Ja ennen kaikkea, millaisia tulevaisuuksia pystymme yhdessä kuvittelemaan?

Uhkien ja ristiriitojen viestit leviävät tehokkaasti, ja erilaisia median muotoja kritisoidaankin helposti epätoivon ruokkimisesta. Kuitenkin samat viestinnän mekanismit mahdollistavat myös eteenpäin katsovia ja liikkeelle panevia voimia. MEVI2018 kutsuu pohtimaan yhdessä, miten erilaiset viestijät – ja myös viestinnän tutkijat – voivat osallistua toivon tuottamiseen.

Ystävällisin terveisin,
MEVI2018 järjestäjät

Lisätietoja:
Eliisa Vainikka
eliisa.vainikka@uta.fi

Mikko Villi
mikko.villi@jyu.fi

www.jyu.fi/mevi2018
facebook.com/mevi2018
#mevi2018

Vuoden 2016 Mevi-päivillä kokoontuivat seuraavat 12 työryhmää:

 1. Aikakauslehtitutkimus
 2. Journalismi, luottamus ja yhteisöllisyys
 3. Kriittinen mediateoria
 4. Luottamus, viestintä ja vuorovaikutus verkkojulkisuudessa – näkökulmia ja menetelmiä
 5. Mediahistoria
 6. Mediakasvatus, muutos ja osallisuus
 7. Organisaatioiden eetos digitaalisessa mediassa
 8. Poliittinen viestintä
 9. Promootiokulttuuri
 10. Television (uudet) kulttuuriset muodot – keskustelua teorioista, käsitteistä ja menetelmistä
 11. Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä
 12. Viestintäpolitiikka ja mediatalous