22.02.2018

Mediatutkimuksen normatiiviset käänteet ja positivismikritiikki tänään

Tarmo Malmberg, Tampereen yliopisto

Keskustelua ihmistieteiden arvovapaudesta on käyty enemmän tai vähemmän systemaattisesti 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Vastakkain tässä keskustelussa ovat olleet sanan laajassa mielessä positivistiset ja hermeneuttiset kannat. Edellisten mukaan tiede ei voi perustella arvoja ja normeja, jälkimmäisen mukaan se voi ja sen tuleekin. Mediatutkimuksessa vastaavaa debattia on harrastettu 1920-luvulta lähtien. Esitys kuvaa lyhyesti näiden kantojen vaihtelua 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkupuolelle. Ajankohtaisuutta kysymys on saanut uudelleen, kun mediatutkimuksessa on viimeisten kymmenen–viidentoista vuoden sisällä ollut havaittavissa uusi normatiivinen, siis antipositivistinen käänne. Tämä tekee välttämättömäksi jatkaa mediatutkimuksen positivismikritiikkiä siitä, mihin 1960-luvun loppupuolelta 1980-luvun alkupuolelle jäätiin.