03.04.2018

10. Fanius ja osallistuva mediatuotanto digitaalisella ajalla

Yhä kiihtyvässä keskustelussa digitaalisista tuotannon ja kulutuksen tavoista sekä tuottajien ja kuluttajien rajojen hämärtymisestä fanit ovat merkittävässä asemassa: he tekevät ihailemansa mediatekstin tuotannon ulkopuolella jatkuvaa taustatyötä ja aineiston uudelleentulkintaa. Fanituotanto asettuu kiinnostavilla tavoilla osaksi globaalia mediakulttuuria. Lopputuloksena syntyy fanifiktiota, -taidetta ja -videoita, verkkokeskustelua unohtamatta. Faniuden ja fanien tarkastelu ei ole ainoa tapa lähestyä aktiivisen digitaalisen toimijan käsitettä, mutta esimerkkinä oivallinen – mediatekstien tarkastelu henkilökohtaisten tulkinnallisten kehysten kautta jalostaa vanhoista tarinoista uusia, transformatiivisia kertomuksia. Tästä muotoutuu sosiaalinen prosessi, jossa yksilölliset tulkinnat asetetaan keskusteluun toisten fanien esittämien tulkintojen kanssa, ja näin sekä yksilölliset että yhteisölliset kokemukset mediateksteistä laajenevat.

Kutsumme työryhmäämme esityksiä, joissa käsitellään mediatuotantoa aktiivisen digitaalisen toimijan näkökulmasta. Esitykset voivat liittyä esimerkiksi faniuteen, fanituotantoon, osallistumisen tapoihin tai käsitykseen aktiivisesta ja kriittisestä verkkotoimijasta. Vaikka aktiivista verkkotoimijuutta ei kannatakaan välttämättä ihannoida, sisältyy siihen silti luovuuden ja voimaantumisen elementtejä, jotka voivat antaa toivoa mediatekstien muutoksesta katsojan tai käyttäjän haluamaan suuntaan. Tähän tematiikkaan liittyy myös käsite transmedia, jonka kautta voidaan pohtia sisältöjen ja tuotantojen jalostumista rinnakkaisiin, jopa keskenään ristiriitaisiin muotoihin, joita jaetaan erilaisilla alustoilla. Esityksissä kuulemme mielellämme myös digitaalisen tuotannon voimaannuttavasta vaikutuksesta, toisin sanoen siitä miten verkossa jaettava, kuluttajien tuottama materiaali voi tukea ja kannustaa muita samat kiinnostuksen kohteet jakavia kuluttajia.

Tanja Sihvonen, FT, viestintätieteiden professori, Vaasan yliopisto tanja.sihvonen@uva.fi

Työryhmän abstraktit

Pe klo 14.00-15.30 Työryhmäkokoontumiset 1

Laura Antola: Hämäri-kerho, Mail-Manin palsta ja suomalaisen supersankarifaniuden varhaishistoria

Juha Munnukka, Devdeep Maity, Hanna Reinikainen & Vilma Luoma-aho: Yleisön osallistuminen ja suosittelun tehokkuus videoblogeissa

Tanja Välisalo: Aktiiviset fanit transmediayleisöinä